ŚRODA POPIELCOWA 13.02.2013

88

ŚRODA POPIELCOWA

13.02.2013 r.

 

1. Środa Popielcowa, rozpoczyna okres Wielkiego Postu oraz czas Komunii Świętej wielkanocnej. Dzisiaj w kaplicy Msze św. o 6.30, 10.00 oraz 17.30. Na wszystkich Mszach świętych obrzęd posypania głowy popiołem, jako znak podjęcia nawrócenia i pokuty za grzechy.

2. Dzisiaj obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominamy, że post ścisły obowiązuje osoby  od 18 do 60 roku życia  i ogranicza się do spożycia trzech posiłków dziennie (dwóch lekkich i jednego ,,do syta”). Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – jak w każdy piątek roku – obowiązuje od 14 roku do końca życia.

3. Przypominamy, że wśród pięciu przykazań kościelnych obowiązują nas, pod grzechem ciężkim, przykazania kościelne, którego wykładnia brzmi następująco: ,,Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię świętą” oraz „Posty nakazane zachowywać, a w czasie pokutnym powstrzymywać się od udziału w zabawach.” Czasem pokutnym w Kościele są wszystkie piątki roku oraz czas Wielkiego Postu.

4. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 15.50 po Mszy św. a dla dzieci o godz. 17.00. Za uczestnictwo w Drodze Krzyżowej dzieci otrzymają specjalne obrazki.

5. W I niedzielę Wielkiego Postu –  nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00.

6. Zachęcamy do większego zainteresowania się w okresie Wielkiego Postu prasą katolicką, a zwłaszcza tygodnikiem ,,Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „ Źródło” czy dla młodzieży „ Miłujcie się”, ,,Małym Gościem Niedzielnym” dla dzieci.


strzałka do góry