TREŚĆ ORĘDZIA FATIMSKIEGO

TREŚĆ ORĘDZIA FATIMSKIEGO

W pamiętnym dniu 13 października 1917 roku, na oczach 60 tys. ludzi, dokonało się w Fatimie zjawisko, którego świadkami byli wierzący i niewierzący, ludzie wykształceni i prości. Wśród ulewnego deszczu słońce jakby przedarło się przez zasłonę chmur. Różnobarwna i świecąca tarcza słoneczna wydała się być w jakimś dziwnym ruchu. Obracała się wokół siebie z ogromną prędkością.. Czerwona jak krew oddalała się od firmamentu i przybliżała ku ziemi, jakby grożąc powszechną zagładą. Znak ten, uprzednio zapowiedziany, kończył pasmo kolejnych objawień maryjnych, które przyniosły światu orędzie.

Maryja w swoim orędziu wzywa do:

1)  Odwagi.

2)  Gotowości do ofiar.

3)  Modlitwy.

 

1. Wezwanie do odwagi

Szukając najgłębszych treści Orędzia Fatimskiego odnajdujemy najpierw wezwanie do wolności od lęku. Maryja kilkakrotnie powtarza: ,,Nie bójcie się, odwagi". Jakby Matka Najświętsza chciała ustrzec tę trójkę dzieci od czegoś, co degraduje, pomniejsza, niszczy wewnętrznie. Jakby chciała ustrzec od lęku, który paraliżuje wolę, obezwładnia, zabija godność, człowieczeństwo. Odwagi! Nie bójcie się! Odwagi!    Kiedy Polska była pod zaborami na zamku warszawskim car mówił: " Porzućcie  Polacy nadzieję" , a w dniach wybuchu II wojny światowej  mówił wielki... Czytaj więcej

BOŻE CIAŁO

BOŻE CIAŁO

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba.

Pod przymiotami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzieć przychodzi .

I jak się Jego dzieciom powodzi".

 

 

Tak śpiewa dziś cały świat katolicki podczas procesji, czcząc Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlaczego pod­czas procesji?

Bo chcemy przez te procesje dać publiczny wyraz naszej wiary w to, że w tak skromnych postaciach jak biała hostia i kropla wina jest obecny zmartwychwstały Chrystus, Bóg – Człowiek.

Przez te procesje chcemy dać Chrystusowi wyraz naszej wdzięcz­ności za to, że jest w Najśw. Sakramencie, chociaż tak często nie zauważony,  a niekiedy nawet i lekceważony, bo chce z bliska interesować się wszystkim, co przeżywamy, bo chce być naszym oparciem i naszym szczęściem.

Przyjrzyjmy się czytaniom mszalnym przeznaczonym przez Kościół do przemyślenia. Pytania, które stawia św. Paweł Apostoł Koryntianom, są pytaniami retorycznymi. Tak. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa. Tak. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we Krwi Chrystusa. Wyznajemy także, że Chleb eucharystyczny jest Ciałem Chrystusa za życie świata, że jego spożywanie jest warunkiem życia wiecznego. Kto... Czytaj więcej

DZIEŃ MATKI

DZIEŃ MATKI

 

Dzisiaj przeżywamy święto naszych mam – Dzień Matki.  Bł. Jan Paweł II w książce” Dar i Tajemnica” napisał: „Matkę straciłem jeszcze przed pierwszą Komunia św. w  wielu 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży.”

Mieczysław Fogg  śpiewał:

"..Jedynie serce matki

                               Uczuciem zawsze tchnie,

                               jedynie serce matki

                               O wszystkim dobrze wie.

                               Dać trochę ciepła... Czytaj więcej


strzałka do góry