Bóg, który nawiedza lud swój

Bóg, który nawiedza lud swój

Matczyna miłość

Kiedyś, idąc po kolędzie, trafiłem do domu pewnej rodziny. Zdziwiło mnie, że wszyscy byli ubrani normalnie, tylko matka rodziny na czarno. Zaczęliśmy rozmawiać, ale o cokolwiek zapytałem, rozmowa zawsze schodziła na temat jej zmarłego syna. „Miał 15 lat, kiedy kupiliśmy mu skuter – opowiadała. – Tak się z niego cieszył. Wyjechał zza zakrętu wprost na maskę ciężarówki. Gdybyśmy mu tego skutera nie kupili…”. Dalej był już tylko płacz. „Proszę księdza, niech ksiądz pójdzie ze mną do jego pokoju, nic w nim nie pozwalam ruszać, jest taki jak wtedy, kiedy Marek wyjechał na ostatnią przejażdżkę. Wycieram tylko kurze”. Pozostali domownicy szeptem błagali: „Proszę księdza, niech ksiądz coś zrobi, minęło już 10 lat, a mama ciągle albo płacze w pokoju Marka, albo jest na jego grobie. Jej tu nie ma, my jej nic nie obchodzimy, czujemy się, jakby i ona umarła razem z Markiem. Straciliśmy ją”. Czemu o tym opowiadam? Bo zobaczywszy jej żałobę głębiej zrozumiałem, co mogły przeżywać te dwie matki z dzisiejszych czytań, gdy straciły swoje dzieci. Jaka ogromna musiała być ich rozpacz. Taka potrafi być miłość matki. I taka może być rozpacz po utracie dziecka. Nagle wszystko przestaje być ważne, przestaje się liczyć. Jest tylko jedno: ból i uczucie pustki.

Wdowa i prorok Eliasz

Trzeba uświadomić sobie tę otchłań nieszczęścia, żeby zrozumieć, co tak naprawdę zdarzyło się w domu wdowy, u której mieszkał Eliasz. Mimo obecności proroka,... Czytaj więcej

Wiara setnika

Wiara setnika

Wierzymy głęboko, że zapisana przez św. Łukasza opowieść o rzymskim setniku nie jest historią, która przypadkowo przetrwała do naszych czasów. Ta opowieść z Ewangelii jest słowem skierowanym dzisiaj do nas przez Boga. Wiara w to, że Bóg przemawia właśnie do nas, tak jak wcześniej tymi samymi słowami przemawiał do ludzi żyjących w innych krajach i innych epokach historycznych, stanowi ważne założenie dla kształtowania naszego życia duchowego.

Słowo Boże uzdrawia i zbawia

Spotkanie rzymskiego setnika z Jezusem odbyło się niemal 2000 lat temu. Było to spotkanie zbawienne i uzdrawiające. Setnik i jego sługa doświadczyli niezwykłej łaski: bliski śmierci sługa odzyskał zdrowie. A cud uzdrowienia dokonał się nie poprzez fizyczny kontakt: dotyk czy bliską obecność Jezusa, lecz za pomocą wypowiedzianego słowa. Jezus pozostaje z dala od domu setnika, nie wchodzi pod jego dach, ale wypowiada słowa pełne mocy, które uzdrawiają i dają zbawienie.

Niezwykła moc słowa Bożego

Nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem ma podobny charakter. Tak jak sługa setnika, nie widzimy Jezusa w fizycznej postaci. Nie słyszymy barwy Jego głosu. Ale możemy doświadczyć mocy Jego słów, które zostały dla nas utrwalone w Ewangeliach. Zostały one zapisane w konkretnych greckich frazach. Ale ich celem nie jest jedynie poinformowanie nas o odległych wydarzeniach. Zacytowane w Ewangeliach słowa mogą nam dzisiaj otworzyć bramę do boskiej rzeczywistości. Podprowadzają nas pod podwoje wiary. Zachęcają do ufnego spotkania z Bogiem, który otwiera bramy zbawienia dla każdego człowieka. Żydzi i Rzymianie, Grecy i... Czytaj więcej

Matki Bożej Pocieszenia

Matki Bożej Pocieszenia

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza." (2 Kor 1,3-4 )

            Któż z nas nie doświadczył strapienia? Kto z nas nie cierpiał z powodu krzywdy, upokorzenia, poważnego zakłopotania, doznanej niesprawiedliwości, czy wreszcie smutku spowodowanego naturalnym biegiem życia z bolesnymi jego zdarzeniami (choroba, czy śmierć kogoś bliskiego)? Strapienie jest składnikiem naszego życia. Ważne jest jednak, abyśmy je, dzięki wierze obrócili na nasze dobro duchowe, aby ono umocniło naszą ufność do Boga, naszą więź z Bogiem, Tym, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym.…

W całej Polsce dobrze znana jest pieśń maryjna „Gdy trwoga nas ogarnie". Jest ona szczególnie ulubiona przez czcicieli Matki Bożej. Cala treść tej pieśni da się ująć słowami „Matko, wspomóż i pociesz  nas"! 

Zgromadziła nas dziś Uroczystość nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Pocieszenia, tej w której Kościół od zawsze widzi znak Bożej łaskawości. Wyrazem tego jest starożytna antyfona maryjna „" Pod Twoja obronę". W niej nazywamy Maryję naszą Pocieszycielką, Orędowniczką... Czytaj więcej


strzałka do góry