Matki Bożej Pocieszenia

Matki Bożej Pocieszenia

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza." (2 Kor 1,3-4 )

            Któż z nas nie doświadczył strapienia? Kto z nas nie cierpiał z powodu krzywdy, upokorzenia, poważnego zakłopotania, doznanej niesprawiedliwości, czy wreszcie smutku spowodowanego naturalnym biegiem życia z bolesnymi jego zdarzeniami (choroba, czy śmierć kogoś bliskiego)? Strapienie jest składnikiem naszego życia. Ważne jest jednak, abyśmy je, dzięki wierze obrócili na nasze dobro duchowe, aby ono umocniło naszą ufność do Boga, naszą więź z Bogiem, Tym, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym.…

W całej Polsce dobrze znana jest pieśń maryjna „Gdy trwoga nas ogarnie". Jest ona szczególnie ulubiona przez czcicieli Matki Bożej. Cala treść tej pieśni da się ująć słowami „Matko, wspomóż i pociesz  nas"! 

Zgromadziła nas dziś Uroczystość nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Pocieszenia, tej w której Kościół od zawsze widzi znak Bożej łaskawości. Wyrazem tego jest starożytna antyfona maryjna „" Pod Twoja obronę". W niej nazywamy Maryję naszą Pocieszycielką, Orędowniczką... Czytaj więcej

UROCZYSTOŚĆ MATKI KOŚCIOŁA

UROCZYSTOŚĆ MATKI   KOŚCIOŁA

             

    Drodzy Bracia i Siostry !!!

    W katakumbach św. Agnieszki można zobaczyć obraz Maryi Matki Kościoła. Obraz ten wykonany w złotej glazurze przedstawia Maryję, która stoi z lekko uniesionymi rękami między  apostołami św. Piotrem i św. Pawłem. Ustawienie Maryi między tymi właśnie apostołami wyraża prawdę,   że jest ona Matką Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów, oraz naszą Matką, gdyż my od chwili sakramentu chrztu św. należymy do Kościoła.

Chociaż prawda o Maryi Matce Kościoła była znana od wieków to jednak jej oficjalne ogłoszenie  nastąpiło podczas II Soboru Watykańskiego. 21 listopada 1964 r. Ojciec św. Paweł VI wypowiedział wobec całego świata następujące słowa:” Na chwałę Najśw. Maryi Panny i dla naszej pociechy ogłaszamy Maryje Matką Kościoła, tzn. całego ludu chrześcijańskiego, tak wiernych jak i pasterzy, którzy nazywają  Ją Najdroższą Matką oraz postanawiamy, aby odtąd cały lud chrześcijański jeszcze bardziej czcił Bogurodzicę i zwracał się do Niej ze swymi prośbami.”

  Drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego poświęcony jest więc Maryi – Matce Kościoła, tej która była obecna w Wieczerniku w dniu... Czytaj więcej

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – 2013r

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – 2013r.

Zesłanie Ducha Świętego

Przeczytałem kiedyś ciekawą historię, która wydarzyła się w cza­sie II wojny światowej. Główny bohater, amerykański pilot, lecąc samolotem bojowym ponad bra­zylijską dżunglą, został zmuszony wraz z kolegami do ratowania się skacząc na spadochronie z powodu awarii samolotu. Wylądowali w środku brazylijskiej dżungli całkowicie nie przygotowani do życia w tak trudnych i niebezpiecznych warunkach, bez lekarstw, bez jedzenia, bez wody do picia. Przy pomocy kompasu przedzierali się na wschód w kierunku morza. Była to mordercza walka o uratowanie życia. Przez kilkanaście dni błądzili w bagnistym terenie. W końcu udało im się odnaleźć małą ścieżkę. Idąc nią dotarli do wioski żyjących w dżungli tubylców, którzy udzielili im pierwszej pomocy, a później wskazali drogę powrotu do cywilizacji.

Kiedy zapytano pilota, jakim cudem udało się im przetrwać – podczas kiedy inni w takich samych warunkach ginęli – odpowiedział: „Duch Święty, którego otrzymałem w chwili bierzmowania i któ­ry mieszka w moim sercu mnie prowadził. Nieustannie modliłem się do Niego i byłem pewny, że On pomoże mi znaleźć odpowiednią drogę i powrócić bezpiecznie".

Bracia i siostry! Prawie wszyscy możemy powiedzieć podobnie jak ten pilot: „Duch Święty mieszka w moim sercu. Otrzymałem Go w chwili bierzmowania". Ale czy wszyscy możemy powiedzieć, że do Ducha Świętego się modlimy? Czy wszyscy możemy powiedzieć, że pozwa­lamy się Duchowi Świętemu w naszym życiu prowadzić?

Czytaj więcej


strzałka do góry