PARAFIA pw. św. Jana Pawła II Nowy Sącz

E. Mróz wspomina maturę sprzed 75 laty z Karolem Wojtyłą Lolek napisał pierwszy, oddał ostatni.

E. Mróz wspomina maturę sprzed 75 laty z Karolem Wojtyłą

Lolek napisał pierwszy, oddał ostatni.

Karol Wojtyła, jak przystało na najlepszego ucznia w klasie, ze wszystkich przedmiotów pierwszy napisał egzamin maturalny, ale oddał pracę jako ostatni, żeby nie deprymować kolegów – mówi w rozmowie z KAI Eugeniusz Mróz, ostatni żyjący kolega gimnazjalny papieża Jana Pawła II. 14 maja mija 75 lat od dnia, kiedy Karol Wojtyła zdał celująco maturę w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Na balu maturalnym, zwanym wówczas komersem, Lolek kilka razy zatańczył, po czym szybko się ulotnił nawet nie próbując wina.

KAI: Panie Eugeniuszu, czy pamięta Pan tamtą maturę sprzed 75 lat?

Eugeniusz Mróz: Oczywiście. Już 12 kwietnia zakończyliśmy zajęcia szkolne, aby mieć czas na przygotowanie do matury, która rozpoczynała się 25 kwietnia egzaminami pisemnymi. Pisemny zdawało się z trzech przedmiotów. Były dwa warianty do wyboru. Można było zdawać z polskiego lub historii oraz z dwóch języków obcych, albo z polskiego lub historii, jednego języka obcego i matematyki. Ja wybrałem historię, grekę i niemiecki.

KAI: A co wybrał Lolek?

– Pisemny zdawał z polskiego, łaciny i greki. Budził wśród nas podziw, że tak doskonale opanował ten trudny język. Potrafił recytować na pamięć duże fragmenty „Iliady” Homera. Lolek przeszedł maturę pisemną jak burza, z wszystkich przedmiotów uzyskał wynik bardzo dobry i został zwolniony z egzaminów ustnych z jednym tylko wyjątkiem. Ustny zdawało się z czterech przedmiotów: z polskiego lub... Czytaj więcej

TREŚĆ ORĘDZIA FATIMSKIEGO

TREŚĆ ORĘDZIA FATIMSKIEGO

W pamiętnym dniu 13 października 1917 roku, na oczach 60 tys. ludzi, dokonało się w Fatimie zjawisko, którego świadkami byli wierzący i niewierzący, ludzie wykształceni i prości. Wśród ulewnego deszczu słońce jakby przedarło się przez zasłonę chmur. Różnobarwna i świecąca tarcza słoneczna wydała się być w jakimś dziwnym ruchu. Obracała się wokół siebie z ogromną prędkością.. Czerwona jak krew oddalała się od firmamentu i przybliżała ku ziemi, jakby grożąc powszechną zagładą. Znak ten, uprzednio zapowiedziany, kończył pasmo kolejnych objawień maryjnych, które przyniosły światu orędzie.

Maryja w swoim orędziu wzywa do:

1)  Odwagi.

2)  Gotowości do ofiar.

3)  Modlitwy.

 

1. Wezwanie do odwagi

Szukając najgłębszych treści Orędzia Fatimskiego odnajdujemy najpierw wezwanie do wolności od lęku. Maryja kilkakrotnie powtarza: ,,Nie bójcie się, odwagi". Jakby Matka Najświętsza chciała ustrzec tę trójkę dzieci od czegoś, co degraduje, pomniejsza, niszczy wewnętrznie. Jakby chciała ustrzec od lęku, który paraliżuje wolę, obezwładnia, zabija godność, człowieczeństwo. Odwagi! Nie bójcie się! Odwagi!    Kiedy Polska była pod zaborami na zamku warszawskim car mówił: " Porzućcie  Polacy nadzieję" , a w dniach wybuchu II wojny światowej  mówił wielki... Czytaj więcej

BOŻE CIAŁO

BOŻE CIAŁO

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba.

Pod przymiotami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzieć przychodzi .

I jak się Jego dzieciom powodzi".

 

 

Tak śpiewa dziś cały świat katolicki podczas procesji, czcząc Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlaczego pod­czas procesji?

Bo chcemy przez te procesje dać publiczny wyraz naszej wiary w to, że w tak skromnych postaciach jak biała hostia i kropla wina jest obecny zmartwychwstały Chrystus, Bóg – Człowiek.

Przez te procesje chcemy dać Chrystusowi wyraz naszej wdzięcz­ności za to, że jest w Najśw. Sakramencie, chociaż tak często nie zauważony,  a niekiedy nawet i lekceważony, bo chce z bliska interesować się wszystkim, co przeżywamy, bo chce być naszym oparciem i naszym szczęściem.

Przyjrzyjmy się czytaniom mszalnym przeznaczonym przez Kościół do przemyślenia. Pytania, które stawia św. Paweł Apostoł Koryntianom, są pytaniami retorycznymi. Tak. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa. Tak. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we Krwi Chrystusa. Wyznajemy także, że Chleb eucharystyczny jest Ciałem Chrystusa za życie świata, że jego spożywanie jest warunkiem życia wiecznego. Kto... Czytaj więcej


strzałka do góry