Wiara setnika

Wiara setnika

Wierzymy głęboko, że zapisana przez św. Łukasza opowieść o rzymskim setniku nie jest historią, która przypadkowo przetrwała do naszych czasów. Ta opowieść z Ewangelii jest słowem skierowanym dzisiaj do nas przez Boga. Wiara w to, że Bóg przemawia właśnie do nas, tak jak wcześniej tymi samymi słowami przemawiał do ludzi żyjących w innych krajach i innych epokach historycznych, stanowi ważne założenie dla kształtowania naszego życia duchowego.

Słowo Boże uzdrawia i zbawia

Spotkanie rzymskiego setnika z Jezusem odbyło się niemal 2000 lat temu. Było to spotkanie zbawienne i uzdrawiające. Setnik i jego sługa doświadczyli niezwykłej łaski: bliski śmierci sługa odzyskał zdrowie. A cud uzdrowienia dokonał się nie poprzez fizyczny kontakt: dotyk czy bliską obecność Jezusa, lecz za pomocą wypowiedzianego słowa. Jezus pozostaje z dala od domu setnika, nie wchodzi pod jego dach, ale wypowiada słowa pełne mocy, które uzdrawiają i dają zbawienie.

Niezwykła moc słowa Bożego

Nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem ma podobny charakter. Tak jak sługa setnika, nie widzimy Jezusa w fizycznej postaci. Nie słyszymy barwy Jego głosu. Ale możemy doświadczyć mocy Jego słów, które zostały dla nas utrwalone w Ewangeliach. Zostały one zapisane w konkretnych greckich frazach. Ale ich celem nie jest jedynie poinformowanie nas o odległych wydarzeniach. Zacytowane w Ewangeliach słowa mogą nam dzisiaj otworzyć bramę do boskiej rzeczywistości. Podprowadzają nas pod podwoje wiary. Zachęcają do ufnego spotkania z Bogiem, który otwiera bramy zbawienia dla każdego człowieka. Żydzi i Rzymianie, Grecy i... Czytaj więcej

Matki Bożej Pocieszenia

Matki Bożej Pocieszenia

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza." (2 Kor 1,3-4 )

            Któż z nas nie doświadczył strapienia? Kto z nas nie cierpiał z powodu krzywdy, upokorzenia, poważnego zakłopotania, doznanej niesprawiedliwości, czy wreszcie smutku spowodowanego naturalnym biegiem życia z bolesnymi jego zdarzeniami (choroba, czy śmierć kogoś bliskiego)? Strapienie jest składnikiem naszego życia. Ważne jest jednak, abyśmy je, dzięki wierze obrócili na nasze dobro duchowe, aby ono umocniło naszą ufność do Boga, naszą więź z Bogiem, Tym, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym.…

W całej Polsce dobrze znana jest pieśń maryjna „Gdy trwoga nas ogarnie". Jest ona szczególnie ulubiona przez czcicieli Matki Bożej. Cala treść tej pieśni da się ująć słowami „Matko, wspomóż i pociesz  nas"! 

Zgromadziła nas dziś Uroczystość nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Pocieszenia, tej w której Kościół od zawsze widzi znak Bożej łaskawości. Wyrazem tego jest starożytna antyfona maryjna „" Pod Twoja obronę". W niej nazywamy Maryję naszą Pocieszycielką, Orędowniczką... Czytaj więcej

UROCZYSTOŚĆ MATKI KOŚCIOŁA

UROCZYSTOŚĆ MATKI   KOŚCIOŁA

             

    Drodzy Bracia i Siostry !!!

    W katakumbach św. Agnieszki można zobaczyć obraz Maryi Matki Kościoła. Obraz ten wykonany w złotej glazurze przedstawia Maryję, która stoi z lekko uniesionymi rękami między  apostołami św. Piotrem i św. Pawłem. Ustawienie Maryi między tymi właśnie apostołami wyraża prawdę,   że jest ona Matką Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów, oraz naszą Matką, gdyż my od chwili sakramentu chrztu św. należymy do Kościoła.

Chociaż prawda o Maryi Matce Kościoła była znana od wieków to jednak jej oficjalne ogłoszenie  nastąpiło podczas II Soboru Watykańskiego. 21 listopada 1964 r. Ojciec św. Paweł VI wypowiedział wobec całego świata następujące słowa:” Na chwałę Najśw. Maryi Panny i dla naszej pociechy ogłaszamy Maryje Matką Kościoła, tzn. całego ludu chrześcijańskiego, tak wiernych jak i pasterzy, którzy nazywają  Ją Najdroższą Matką oraz postanawiamy, aby odtąd cały lud chrześcijański jeszcze bardziej czcił Bogurodzicę i zwracał się do Niej ze swymi prośbami.”

  Drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego poświęcony jest więc Maryi – Matce Kościoła, tej która była obecna w Wieczerniku w dniu... Czytaj więcej


strzałka do góry