Rozważanie na Zesłanie Ducha Świętego

Bóg nieznany

Nasza niewiedza o charakterze Ducha Świętego

Gdybyśmy w dniu dzisiejszym, tu w kościele, przeprowadzili pisemną ankietę z pytaniem o to, kim jest Duch Święty i jaką spełnia rolę w naszym życiu, to podejrzewam, że wyniki przeraziłyby nas wszystkich. Obnażyłyby bowiem naszą niewiedzę na temat Ducha Świętego. Rzeczywiście, wiele możemy powiedzieć o Bogu Ojcu, jeszcze więcej o Jezusie Chrystusie, Jego Synu, a tak niewiele wiemy o Duchu Świętym. Można odnieść wrażenie, że nie radzimy sobie z trzecią Osobą Boską. Wiemy, że Ona jest, że otrzymaliśmy Ją w sakramencie chrztu i bierzmowania i najczęściej na tym kończy się nasza wiedza.

Duchowa obecność Chrystusa

Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego daje nam okazję, aby lepiej poznać Ducha Świętego i odkryć Jego obecność w naszych sercach. Ojciec Raniero Cantalamessa, bardzo znany włoski kapucyn i kaznodzieja, w jednej ze swoich homilii tak mówił o Duchu Świętym: Duch Święty jest przede wszystkim duchową obecnością Jezusa Zmartwychwstałego w Kościele, obecnością w inny sposób przedłużającą Jego obecność historyczną; jest to obecność, która w tajemniczy sposób jest także Osobą: trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jest On duszą Kościoła.

Czytaj więcej

Rozważanie na Wniebowstąpienie

Powołani do kontynuowania dzieła Chrystusowego


Nasze myślenie o niebie
Przed laty słyszałem piosenkę, której refren brzmiał dość prowokująco: Niebo, to dobre miejsce dla naiwnych. Prowokacyjne jest również przesłanie dzisiejszej uroczystości. O ile jednak refren piosenki sprzed lat tchnie zwątpieniem i niewiarą, o tyle Wniebowstąpienie niesie w sobie ładunek optymizmu i nadziei. O ile refren tamtej piosenki każe myśleć o bezcelowości samego nawet myślenia o niebie, o tyle nasze świętowanie powrotu Jezusa do Ojca ukazuje sens naszego życia i naszego chrześcijańskiego powołania. Słowo Boże, które dociera dziś do naszych uszu i (miejmy nadzieję) również serc, uświadamia nam przynajmniej trzy istotne dla chrześcijanina prawdy.

Jezus siedzi po prawicy Ojca
Po pierwsze, że Jezus powrócił do Ojca i przebywa z Nim, jako Pan panów i Król królów, że zasiada na tronie ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i panowaniem. W naszym wyznaniu wiary ta prawda ujęta jest w słowach: siedzi po prawicy Ojca.

Jezus nas posyła
Drugie przesłanie płynące z uroczystości Wniebowstąpienia polega na tym, że Jezus, który wrócił do Ojca, potrzebuje teraz nas: Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. I co bardzo ważne, w tym apostolskim działaniu nie jesteśmy pozostawieni sami... Czytaj więcej

VI Niedziela Wielkanocna

Obecność Boga

Nie zostawię was sierotami (J 14,18) to zapewnienie dane przez Chrystusa nabiera wyrazu dla tych, którzy rozumieją, co to znaczy być sierotą. Nie wystarczy popatrzeć w oczy dziecka, którego życie zostało związane z państwowym domem i wychowawczynią pełniącą obowiązki rodzica. Nie wystarczy przytulić dziecka, które stoi nad grobem ojca lub matki. Aby to do głębi zrozumieć, trzeba być prawdziwym sierotą.

Doświadczenie sieroctwa

Przez chwilę posłuchajmy wypowiedzi jednego z kapłanów: „Miałem trzydzieści lat życia i cztery lata kapłaństwa, gdy nagle pożegnałem swojego ojca. Dość szybko pogodziłem się z tym faktem. Myślę, że pomocnym było dla mnie spojrzenie wiary i nadzieja na ponowne spotkanie z tatą po drugiej stronie – u naszego Ojca. Od tego momentu minęło kolejnych dwadzieścia lat i ponownie przyszło mi zmierzyć się z faktem odejścia najbliższej mi osoby – mojej mamy. I to już było zdecydowanie trudniejsze. I choć od tego momentu minęło kilka lat, to ja ciągle czuję w swoim życiu ogromną pustkę. Pustka ta pojawiła się, gdy tydzień po pogrzebie stanąłem w jej pokoju. Puste krzesło, na którym siadała, pusty fotel i jej kapcie obok wersalki. To wszystko uświadomiło mi, że już nigdy nie złoży pocałunku na moim czole, już nigdy nie usłyszę, jak bardzo mnie kocha, już nigdy nie położy na mojej głowie dłoni i nie wypowie słów błogosławieństwa. Dotarło do mnie, że jestem sierotą i nie mam już rodzinnego domu. Tyle razy, mówiąc kazanie podczas pogrzebu,... Czytaj więcej


strzałka do góry