Rozważanie na niedzielę 6.07.2014r.

Użalać się czy dziękować

Słowa dziękczynienia

Jezus modli się. Modli się głośno, tak że Jego uczniowie mogą wsłuchiwać się w Jego słowa. Te słowa skierowane do Boga Ojca ujawniają cząstkę tajemnicy Jezusa. Jego modlitwa zawiera dziękczynienie. Za co Jezus dziękuje swemu Ojcu? W modlitwie zapisanej przez św. Mateusza Jezus wysławia swego Ojca za to, że zakrywa swoje tajemnice przed mądrymi i roztropnymi, a objawia je prostaczkom.

Oczywiście, nie są to słowa zachęty, aby całkowicie zaprzestać dążenia do mądrości i roztropności w życiu. Modlitwa Jezusa zrodziła się z obserwacji zdumiewającego faktu, że dzieci i ludzie prości z radością i ufnością odpowiadali na Jego nauczanie. Z drugiej zaś strony Jezus napotykał na opór i zatwardziałość uczonych w Piśmie, którzy nie chcieli Go słuchać. A są to właśnie ludzie, którzy mieliby największe dane ku temu, aby zrozumieć Jezusowe nauczanie.

Ludzie niechętni słowu Bożemu

W modlitwie Jezus nie skarży się na to, że nie jest rozumiany. Nie użala się z tego powodu, że uczeni w Piśmie, czyli intelektualna elita religijna ówczesnego czasu, nie przyjmują Jego nauczania o Bożym królestwie. Jezus miałby wiele innych powodów do użalania się na trudności i cierpienia, jakie... Czytaj więcej

Rozważanie na uroczystość św. Piotra i Pawła

Wezwani przez Jezusa Chrystusa

Powszechny i apostolski Kościół

Każdej niedzieli mówimy w wyznaniu wiary: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Gromadzimy się bowiem jako wspólnota wierzących, zbudowana na fundamencie apostołów, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy są nie tylko naszymi orędownikami przed Bogiem, ale także świadkami i nauczycielami pomagającymi nam zrozumieć tajemnicę Kościoła katolickiego, czyli powszechnego i apostolskiego.

Szymon i Szaweł

Gdyby nie Chrystus, ci dwaj apostołowie nigdy by się nie spotkali. Dzieliło ich wszystko: pochodzenie, wykształcenie, status materialny. Szymon pozostałby do końca życia jednym z wielu rybaków znad jeziora Galilejskiego, a Szaweł pewnie zrobiłby karierę jako zaangażowany działacz stronnictwa faryzeuszy. Do każdego z nich Pan Jezus powiedział: Pójdź za Mną. Obaj na to wezwanie odpowiedzieli. Każdy z nich odkrył zleconą przez Chrystusa misję. Tak przedstawia siebie Rzymianom Apostoł Narodów: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych (Rz 1,1).

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 22.06.2014r.

Nie lękajcie się!

Lęk towarzyszy człowiekowi

Dobrze wiemy z własnego doświadczenia, czym jest strach. Towarzyszy nam przez całe życie. Gdy byliśmy dziećmi, baliśmy się ciemności, nie chcieliśmy zostawać bez opieki i płakaliśmy się, gdy ktoś krzyczał. Nastolatek boi się śmieszności czy braku akceptacji. Dorośli lękają się o przyszłość, z niepokojem myślą o utracie pracy. W końcu wszyscy boimy się choroby, cierpienia i śmierci. Można więc powiedzieć, że nieustannie czegoś się boimy.

Targany niepokojem prorok Jeremiasz

Słowo Boże podejmuje dziś temat strachu. Prorok Jeremiasz żyje w nieustannym lęku, ponieważ musi głosić swojemu narodowi zbliżającą się klęskę. Jego przeciwnicy nieustannie oskarżają go o wzniecanie niepokoju. Trudno mu także przyjąć i zrozumieć niejednoznaczne słowo Boże. To wszystko sprawiało, że Jeremiasz żył w stałym napięciu. W tej trudnej sytuacji prorok znajduje ratunek w Bogu. Wierzy w Jego opiekę oraz pomoc. Mimo bolesnych prób i doświadczeń, Bóg ocali proroka i uratuje mu życie.

Ufność psalmisty

W podobnej sytuacji znalazł się autor psalmu, który śpiewaliśmy po pierwszym czytaniu.... Czytaj więcej


strzałka do góry