Rozważanie niedzielne – 9.11.2014r.

XXXII Niedziela zwykła
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej


Dom Boży


Bazylika Laterańska
Stolicą chrześcijańskiego świata jest Rzym. Co do tego nie mamy wątpliwości. Za centrum Rzymu uważamy Watykan. Tak jest dziś. Ale zanim w ogóle zaistniał Watykan, jaki znamy z pielgrzymek i wycieczek, główną świątynią chrześcijaństwa był kościół na Lateranie. Kiedy w 313 r. cesarz Konstantyn wydał edykt mediolański, zezwalający na oficjalne wyznawanie religii chrześcijańskiej, nakazał również wybudować dużą i piękną świątynię i podarował ją papieżowi Sylwestrowi I.

Historyczne znaczenie świątyni
Ta wspaniała bazylika stała się pierwszą katedrą w Rzymie. To tutaj właśnie, w należących do bazyliki budynkach, zamieszkał papież. Na Lateranie znajdowało się to wszystko, co konieczne było dla życia i rozwoju wolnego od prześladowań Kościoła. Lateran z bazyliką poświęconą Najświętszemu Zbawicielowi stał się oficjalną siedzibą papieży, poprzednikiem Watykanu. W ciągu dziesięciu wieków mieszkało tu 161 papieży, bazylika była świadkiem pięciu soborów powszechnych, tutaj papieże rozmawiali z delegacjami biskupów, królów i cesarzy, tu podejmowali ważne dla Kościoła decyzje. Dopiero pod koniec XIV w. stolica chrześcijaństwa została przeniesiona na Watykan.
Mimo to Bazylika Laterańska do dziś zachowuje... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 2.11.2014r.

Modlitwa za zmarłych


Wspominanie zmarłych
Listopad kojarzy nam się z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Stajemy w tych dniach nad grobami naszych najbliższych, krewnych, przyjaciół i znajomych. Zapalamy w zadumie znicze na ich mogiłach, składamy kwiaty i modlimy się. W naszych rozmowach przywołujemy różne wspomnienia, te dawne i zacierające się w naszej zawodnej pamięci i te świeże, bardzo żywe.

Sens Dnia Zadusznego
Po co jest taki dzień, jak ten dzisiejszy, Dzień Zaduszny? Jaki jest jego sens? Myślę, że przynajmniej na dwa jego aspekty powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, Dzień Zaduszny to dzień naszej solidarności z tymi, którzy już od nas odeszli i dzień szczególnej wdzięczności za to wszystko, co wnieśli w nasze życie. Po drugie, dzisiejsze wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych przypomina nam o rzeczach ostatecznych, nieuniknionych dla każdego człowieka, o śmierci i przyszłości, jaka po niej czeka. I dlatego właśnie Dzień Zaduszny stwarza okazję, aby w codziennym zaaferowaniu życiem zatrzymać się i pogrążyć w rozmyślaniu nad sobą i własną przyszłością.

Dwie rzeczywistości
W Dniu Zadusznym prawie namacalnie przenikają się ze sobą świat widzialny, świat żywych, oraz świat tych, których nie ma już wśród nas, ale jeszcze oczekują na pełnię szczęścia, jakby w przedsionkach nieba. Wiarę w świętych obcowanie wyznajemy w... Czytaj więcej

Rozważanie na uroczystość Wszystkich Świętych

Wolność dzieci Bożych


Recepta na świętość
W listopadzie, gdy modlimy się za zmarłych i nawiedzamy cmentarze – dotykamy spraw ostatecznych. Życie ludzkie przemija; to, co ziemskie, się kończy. Wszystko staje się nieistotne w obliczu śmierci. Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj na Górę Błogosławieństw i stawia przed naszymi oczami wzór wszystkich świętych, którzy w każdej sytuacji żyli łaską błogosławieństw i dochowali wierności swemu Panu aż do śmierci.

Czas dla Boga
Chrystus wciąż przychodzi, by zamieszkać w naszym sercu. Czy oczekuję Go z zapaloną lampą wiary i płomieniem miłości? Jakże często dyspensujemy się ze spotkania z Jezusem. Najbardziej znaną wymówką jest: „Nie mam czasu”. Żyć łaską czasu danego i zadanego, to mieć czas, czyli panować nad nim. Wypełniać go wiernością i miłością do Boga.

Różne rozumienie wolności
W liberalnym świecie najbardziej cenioną wartością jest wolność. Problem leży jednak w zrozumieniu, czym jest wolność i jak z niej korzystać. Na ogół wolność jest pojmowana jako pewien zbiór warunków sprzyjających nieskrępowanemu rozwojowi człowieka dążącego do samorealizacji. Wiemy jednak, że ta wolność nie zawsze oznacza dobro.

Czytaj więcej


strzałka do góry