PARAFIA pw. św. Jana Pawła II Nowy Sącz

List Biskupa na niedzielę 19 listopada

LIST PASTERSKI BISKUPA TARNOWSKIEGO

Z OKAZJI I ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH

W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

 

         Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!

 

         Przypowieść o talentach, której słuchamy dzisiaj w Liturgii Słowa, stanowi sugestywny obraz naszego życia. Pan Bóg powierzył każdemu określoną liczbę talentów. Stanowią one swoisty kapitał życiowy przejawiający się w posiadanych przez nas predyspozycjach duchowych, intelektualnych i fizycznych. Powierzając nam talenty Bóg obdarzył nas również wolnością w ich wykorzystaniu a także swoim zaufaniem, pragnąc mieć w nas swoje dzieci, nie zaś podporządkowanych rozkazem niewolników. Wraz z talentami otrzymaliśmy od Boga określony czas na ich pomnażanie. Jeden ma go więcej, a drugi mniej – nikt z nas nie wie dokładnie, ile. Codziennie tak wiele razy spoglądamy na zegarek. Za każdym razem, gdy odczytujemy z niego daną godzinę, zegarek informuje nas także o tym, że oto minęła kolejna chwila naszego życia a wraz z nią skrócił się nasz czas na pomnażanie otrzymanych od Boga talentów. Prawdziwą mądrością jest żyć tak, by nie zmarnować czasu życia lecz dzięki pracy nad pomnażaniem talentów zasłużyć sobie na wejście do „radości naszego Pana” (por. Mt 25, 21... Czytaj więcej

Rozważanie na niedzielę 22 października

Być dziedzictwem Jana Pawła II

Łatwo sprawdzić, że żaden z obecnych uczniów, ani nawet studentów, nie może pamiętać początku jego pontyfikatu. Ci, którzy słyszeli, gdy 16 października 1978 roku ogłoszono światu: Habemus papam – „Mamy papieża” – mają dziś ponad czterdzieści lat. Ale już o wiele więcej będzie pamiętać dzień, gdy 2 kwietnia 2005 roku, w sobotę wieczorem, na placu św. Piotra w Rzymie arcybiskup Leonardo Sandri powiedział przez łzy: „O godzinie 21.37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”. Odszedł Wielki Papież. Nasz Rodak – zastępca Chrystusa na ziemi. Ojciec Święty. Bo papież, po grecku znaczy „Ojciec”. Będzie też pamiętać inne Habemus papam. I to, które zabrzmiało przy Józefie Ratzingerze, który 19 kwietnia 2005 roku stanął na loggii błogosławieństw na fasadzie bazyliki św. Piotra, jako Benedykt XVI i to Habemus papam 13 marca 2013 roku, gdy przed wiernymi stanął Jorge Bergoglio jako papież Franciszek. Nie może być Kościoła bez papieża. On jest filarem i opoką – skałą, i na tej skale – mówi Jezus – zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16, 18).

Przez 26 lat tą „skałą” był Polak. W świecie nazywał się Karol Wojtyła. Dla niektórych był „Lolkiem” lub „Wujkiem”. Dla nas „Umiłowanym Ojcem Świętym”. Dlatego, gdy odchodził, ta śmierć była inna od śmierci, o których słyszymy lub przeżywamy. Była nam bardzo bliska – czuliśmy, że umiera ktoś, kto jest nam drogi i jest przez nas kochany.

Jan Paweł II był i jest przez nas... Czytaj więcej

List Episkopatu na 1.10.2017r.

IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ!

 

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający XVII Dzień Papieski
obchodzony 8 października 2017 roku

 

 

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Siostry i Bracia!

 

            W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II (NMI, 58). Dzisiaj, po 16 latach, słowa te nie straciły niczego ze swej aktualności. Nadal są dla nas bardzo trafnym przynagleniem. Tym bardziej, że jesteśmy ubogaceni przeżyciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku i związaną z nimi wizytą papieża Franciszka w naszej Ojczyźnie. Ponadto zakończyliśmy obchody Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia. Znajdujemy się w jakimś sensie w sytuacji analogicznej do tej po zakończeniu obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, kiedy św. Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Novo Millenio Ineunte zawierający wezwanie: Idźmy naprzód z nadzieją! Każdy jubileusz jest bowiem nie tylko wspomnieniem i uczczeniem rocznicy, ale nade wszystko otwarciem nowej perspektywy dla wiary. Chciejmy więc na nowo usłyszeć... Czytaj więcej


strzałka do góry