Rozważanie na Wielkanoc

Rola Zmartwychwstania w życiu uczniów Chrystusa

Epokowe rocznice
W historii ludzkości jest wiele wydarzeń, których rocznice regularnie wspominamy. W podręcznikach historii znajdziemy dokładne daty mniej lub bardziej ważnych zdarzeń: narodzin i śmierci znanych osób, rewolucji, bitew czy epokowych odkryć. Może się nam wydawać dziwne, że Tradycja nie przekazała nam dokładnej daty owego poranka, kiedy kobiety poszły do grobu i nie znalazły ciała Ukrzyżowanego. Żaden z uczniów Jezusa nie sporządził w swoim osobistym kalendarzu szczególnej notatki: „Dnia tego i tego Nasz Mistrz i Mesjasz, Jezus z Nazaretu, zmartwychwstał”.

Rewolucyjna zmiana
Dla pierwszych uczniów dokładna data nie miała wielkiego znaczenia. Nie traktowali Zmartwychwstania Jezusa jak wydarzenia, które będą razem świętować raz w roku. Zmartwychwstanie całkowicie wytrąciło ich z dotychczasowej monotonii. Zmieniło się wszystko. Codzienne, rytmiczne powracanie dni i nocy zostało zaburzone, nastała „Nowa Era; czas jakby przestał istnieć. Każda godzina i chwila ich życia stała się radosną i pełną nadziei celebracją: „Pan zmartwychwstał i żyje! On pokonał śmierć, i cierpienie, i grzech!”.

Radosna wieść
Gromadzimy się dzisiaj, w łączności z całą światową wspólnotą wierzących w Chrystusa, aby uroczyście przeżywać i wspominać pamiątkę Zmartwychwstania. Czynimy to, aby całe nasze życie napełniło się radością i nadzieją. Powtarzamy radosną wieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa sobie nawzajem i całemu światu. Wsłuchujemy... Czytaj więcej

Rozważanie na Wielki Piątek

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

Liturgia Wielkiego Piątku
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,4–5) – tak oto słowo Boże wprowadza nas w liturgię Wielkiego Piątku. Pieśń o cierpiącym Słudze Boga ukazuje sens tego, co dziś uobecnia się dla nas pod osłoną znaków liturgicznych, celebrujemy bowiem Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w liturgii, stajemy się świadkami największych wydarzeń z historii zbawienia. Zanurzamy się w tajemnicę nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka, doświadczając jej osobiście, ona bowiem najpełniej objawiła się w krzyżu Jezusa.

Blisko krzyża Chrystusowego
Chcemy dziś na nowo zrozumieć cenę i wartość naszego zbawienia. Pragniemy przeżyć tajemnicę krzyża Chrystusa i zakosztować łaski, która z niego wypływa. Aby tak się stało, musimy znaleźć się w zasięgu działania Chrystusowego krzyża. Krzyża trzeba dotknąć. Jezus wyraźnie powiedział: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Mt 16,24). Uczeń Chrystusa wiąże się z krzyżem na całe życie. Chcemy wziąć nasze własne krzyże i przybliżyć je do krzyża Chrystusa.

Tajemnnica cierpienia
Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, dziś zostaje skazany na śmierć... Czytaj więcej

Rozważanie na Wielki Czwartek

Moje ręce są twoimi rękami i moje stopy są twoimi stopami

Dni szczególne
Bywają chwile, które się przeżywa z namaszczeniem, z powagą, w podniosłym nastroju. Liturgia Triduum Paschalnego, Liturgia Trzech Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, niewątpliwie do nich należy. Są to trzy dni w ciągu roku, kiedy dotykamy największych tajemnic ludzkiego życia i cierpienia, niezbadanych ludzkich nadziei i oczekiwań, najgłębszych ludzkich lęków i tęsknot.

Wieczernik
Drzwi do tych tajemnic otwierają się dzisiaj, w Wielki Czwartek. Razem z Jezusem i Jego Uczniami wchodzimy do Wieczernika, do zwykłej, niewielkiej sali, położonej gdzieś w Jerozolimie. Pośrodku tej sali – zwyczajny drewniany stół i szereg codziennych powszednich potraw: chleb, wino, zioła, pieczony baranek.

Historia Józefa
W żydowskich rodzinach raz w roku wspomina się dawną historię: historię powikłaną, poplątaną, potarganą przez pustynne wichry. Mówi ona o Józefie sprzedanym przez własnych braci do Egiptu i o jego zdumiewającej karierze na dworze faraona. Wiemy o głodzie, który zapanował w Egipcie i o ponownym spotkaniu wszystkich braci. Biblia mówi nam o pojednaniu pomiędzy nimi i o długich latach życia rodziny Józefa w Egipcie. A potem niespodziewanie przychodzi prześladowanie Izraelitów i ich otoczone cudami wyjście z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Taka była pierwsza Pascha – przejście przez Morze Czerwone ku wolności, ku Ziemi Obiecanej.
Jezus, będąc w Wieczerniku razem z uczniami, znał bardzo dobrze tę historię. Miał też świadomość, że przyszedł na świat po to, aby każdego człowieka przeprowadzić przez życie, jakby przez Morze Czerwone do... Czytaj więcej


strzałka do góry