Rozważanie niedzielne -3.05.2015r.

Trwajmy w Chrystusie


Dobre owoce
Św. Augustyn z Hippony, biskup i doktor Kościoła, napisał: Aby nikt nie sądził, że nawet mały owoc może sama latorośl wydać, dodaje Chrystus: „beze mnie nic uczynić nie możecie”. Nie mówi Chrystus: Mało możecie uczynić, ponieważ jeśli winorośle nie trwają w krzaku i nie czerpią z korzenia, nie mogą wydać owocu same z siebie. Chociaż więc Chrystus jest winoroślą jako człowiek, to jednak udziela im tej łaski jako Bóg.
Jedyny Zbawiciel człowieka i świata całego pragnie, aby nasze życie wydawało dobre owoce. Dlatego zachęca nas do trwania w Nim. Do takiej postawy zachęca też umiłowany uczeń Pana, św. Jan, Apostoł i Ewangelista.

Winny krzew i latorośl
Latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami (J 15,4–5). Wszczepienie w Chrystusa dokonuje się przez przyjęcie sakramentu chrztu świętego. Jezus z Nazaretu polecił swoim uczniom głosić Dobrą Nowinę i udzielać chrztu wszystkim narodom, by je odradzać z wody i Ducha Świętego. Warto przypomnieć, że wszczepieniem w Chrystusa jest także śmierć za wiarę oraz szczere pragnienie przyjęcia chrztu.
Jezus mówi o ścisłym związku pomiędzy Nim a tymi, którzy w Niego uwierzyli: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 26.04.2015r.

Nasz duszpasterz
Ja jestem dobrym pasterzem (J 10,11). Chrystus mówi tak o sobie. W tym momencie wróćmy myślami do rozmowy Chrystusa z pewnym młodzieńcem. Jak pamiętamy, młodzieniec zwraca się do Jezusa w słowach: „Nauczycielu dobry”. Zatrzymując się na słowach młodzieńca, Chrystus uświadamia słuchaczy, że tylko Bóg jest dobry. Wniosek nasuwa się jeden, że Chrystus podkreśla swoje boskie posłannictwo.

Być duszpasterzem
Dobrym Pasterzem jest tylko zmartwychwstały Chrystus, ale zostawił tu na ziemi duszpasterzy, jako swoich widzialnych zastępców. Im to powierzył pieczę nad swoją owczarnią. Kiedy przekazywał władzę pasterską Piotrowi, polecił mu, aby pasł Jego owce. Owce, czyli wierzący, nie są własnością duszpasterzy, oni są własnością samego Boga. To tak, jak dzieci nie są własnością rodziców. Rodzice są jedynie współpracownikami Boga. Oni dostali od Boga wspaniały dar współstwarzania nowego człowieka.
Chrystus powołując duszpasterzy, żąda od nich jednocześnie określonej postawy, zachowań i sposobu sprawowania pieczy nad Jego owczarnią.
Duszpasterz powinien znać powierzone mu owce. Ale nie tylko z imienia i nazwiska. On powinien mieć informację o warunkach życia, o zdrowiu, kłopotach i radościach. Ta wiedza jest mu niezbędna, aby mógł owce kochać, a co z tego wynika, troszczyć się o nie.
Owce powinny znać swojego pasterza. Winny więc uczestniczyć w radościach i smutkach, jakie niesie codzienne życie w danej parafialnej wspólnocie.

Zadania duszpasterzy
Duszpasterz... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 19.04.2015r.

Wy jesteście świadkami


Powtarzający się temat
Przez trzy pierwsze Niedziele Wielkanocne można odnieść wrażenie, że teksty biblijne odczytywane podczas Mszy św. są takie same. Słowo Boże ukazuje jedno wydarzenie i dlatego jak refren w piosence powtarza się temat Zmartwychwstania. Słyszymy o tym, że Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych, że prawdziwie zmartwychwstał i ukazywał się swoim uczniom. Ktoś może powiedzieć, że wszyscy już o tym słyszeliśmy i dlatego nie ma potrzeby, żeby tak często wracać do tego tematu. To staje się nudne i monotonne.

Wydarzenie, które odmieniło historię świata
To prawda, powtarzanie na okrągło jednego tematu może doprowadzić do jego spowszednienia. Jednak, wsłuchując się z uwagą w słowo Boże, odkryjemy z łatwością, że choć mówi ono o wydarzeniu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to zawsze ukazuje je w innym kontekście. Poza tym Zmartwychwstanie Chrystusa było wydarzeniem, które odmieniło historię świata. Nigdy nie wystarczy czasu, aby do końca je zgłębić i zrozumieć. Trzeba nam z pokorą wsłuchiwać się w głoszone w Kościele słowo Boże i odczytywać je w kontekście własnego życia.

Świadkowie
Temat wiodący dzisiejszej liturgii słowa zawiera się w mowie Chrystusa, którą kieruje On do uczniów: Wy jesteście świadkami tego (Łk 24,48). Apostołowie, których Jezus wybrał na towarzyszy swej ziemskiej działalności, otrzymują dziś zadanie dawania świadectwa. Oni widzieli wszystkie znaki, których dokonywał Jezus w czasie publicznej działalności – uzdrowienia, uwalnianie od... Czytaj więcej


strzałka do góry