Rozważanie niedzielne – 18.01.2015r.

Szczególne powołanie


„Wtedy Pan zawołał Samuela” – a dokonało się to wtedy, gdy młody chłopiec imieniem Samuel spał w „przybytku Pana”. „Chodźcie, a zobaczycie” – to zaproszenie kieruje Chrystus do dwóch uczniów, którzy pytają Go o miejsce zamieszkania.
Te dwa zdania są początkiem nowej drogi, do kroczenia nią zaprasza Bóg. Są historią dwóch powołań. Te powołania są szczególne, gdyż zaproszenie dotyczy oddania swojego życia na wyłączną służbę Bogu. Są one umiejscowione w różnych ramach czasowych. Adresatem są osoby w różnym wieku. Samuel to młody chłopiec, a Apostołowie to dorośli mężczyźni.
Na kartach Pisma św. można odnaleźć także inne sceny przedstawiające powołanie do specjalnych zadań. Dobrze jest nam znane powołanie św. Pawła. W jego przypadku moc działania Boga zrzuca Pawła na ziemię, a światło sprawia, że traci on wzrok. Różne są więc okoliczności zewnętrzne i sposób, w jaki Bóg zwraca się do człowieka. Odnaleźć można także cechy wspólne, które towarzyszą każdemu powołaniu. We wszystkich tych przypadkach cechami wspólnymi jest to, że inicjatywa pochodzi od Boga – to Bóg zaprasza; jak również i to, że Bóg posługuje się ludźmi. W pierwszym przypadku Heli jest Bożym przekaźnikiem. W drugim, to kolejno Apostołowie wskazują osobę Chrystusa. A do Pawła Pan skieruje swojego ucznia.

Powołanie Ewy
Przez chwile... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 11.01.2015r.

Bóg nam objawia nasze przeznaczenie


Upodobanie do dobra i zła
Człowiek ma różne upodobania. Nieraz tak bywa, że lubi to, co złe, grzeszne i niegodziwe. Św. Bernardetta zapytana przez komisję teologów, kto to jest grzesznik, odpowiedziała: Ten, który kocha grzech. Człowiek zawsze był grzeszny i słaby. Ale prawdziwy grzesznik i niegodziwiec to ten, który upodobał sobie zło. Bóg jest święty i dobry, czysty i prawdomówny, jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Dlatego Bóg ma upodobanie w dobru, które od Niego pochodzi.

Człowiek odrzuca dobro
Gdy Bóg stwarzał świat, widział, że wszystko co stworzył było dobre. Ukoronowaniem dzieła stwórczego był człowiek, powołany do istnienia na „obraz i podobieństwo” samego Boga. Bóg z miłości stworzył człowieka, kochał Adama i Ewę, miał w nich upodobanie. Dał im w prezencie cały świat, by czynili sobie ziemię poddaną. Ale przez grzech pierworodny człowiek przestał mieć upodobanie w Bogu, w pełnieniu Jego woli. Odrzucił dobroć Ojca, ukrył się przed miłującym spojrzeniem Boga. Często tak bywa, że człowieka, który schodzi na złą drogę, zaczyna drażnić dobroć najbliższych, gesty miłości i przyjaźni. Być może podobnie stało się z Adamem i Ewą. Zaczęła ich drażnić dobroć Boga. Jego miłość stała się po grzechu pierworodnym uciążliwym wyrzutem. Dlatego schowali się przed Bogiem. Sami odrzucili Dawcę wszelkiego dobra. Nie... Czytaj więcej

Rozważanie na uroczystość Objawienia Pańskiego

Droga do Boga


Ślepota na znaki Boże
Pan Bóg się objawia, ale ludzie nie widzą Jego obecności. Co więcej, niekiedy nawet nie chcą jej zobaczyć. Pan Bóg chce mówić do człowieka, ale on nie chce Go słuchać. Pan Bóg wypowiada swoje obietnice i wyznaje swoją miłość, ale ludzie przechodzą obojętnie obok Niego.
Te stwierdzenia opisują sytuację współczesnego świata. Zdaje się, że życie toczy się coraz częściej tak, jakby Boga w ogóle nie było. Wiara w Jego obecność i opiekę zanika. Odnosimy wrażenie, że wiara przeszłych pokoleń była silniejsza i żywsza, bardziej dynamiczna i radosna.

Przekazywanie wiary
Na pierwszy plan w życiu uczniów Chrystusa wysuwa się problem przekazywania wiary. Jak przekazywać tę objawioną przez Boga prawdę? Jak dotrzeć do ludzkich serc, aby zrozumiały potrzebę poszukiwania Boga, doskonalenia swej wiary i uczestniczenia w Bożym życiu?

Szkoła trzech mędrców
Dziś możemy się udać do szkoły trzech mędrców. W niej możemy odkryć drogi i sposoby, które wtedy prowadziły do Jezusa, Bożego Syna. Nieznani mędrcy przybyli do Jerozolimy i poprosili Heroda o dodatkowe informacje o nowo narodzonym królu żydowskim. Odkryli bowiem gwiazdę, która prowadzi do Niego. W tej opowieści odzwierciedla się popularny w starożytności pogląd, według... Czytaj więcej


strzałka do góry