Rozważanie niedzielne – 17.05.2015r.

Nasza droga do nieba


Uroczystość Wniobowstąpienia Pańskiego Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich – kiedyś obchodzone w czwartek, czterdzieści dni po Wielkanocy – dziś w VII Niedzielę Wielkanocną. Upamiętnia ono ostatnie objawienie Zmartwychwstałego Jezusa na Górze Oliwnej. Chrystus wstąpił do nieba z ciałem i duszą ludzką, aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Słowo Wcielone po zwycięstwie nad śmiercią powraca do swojego niebieskiego królestwa. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych – powtarzamy w wyznaniu wiary!

Symbolika Wniebowstąpienia
Uroczystość Wniebowstąpienia Kościół łączył pierwotnie z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na apostołów. Jednak już od IV w. przyjęto w całym Kościele osobną uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Z ołtarza głównego usuwa się symbole wielkanocne, przede wszystkim figurę Zmartwychwstałego.
Obrazy przedstawiające Wniebowstąpienie zawierają pewien ustalony sposób wyobrażenia sobie tej prawdy: grupa apostołów zapatrzona jest w górę, a ponad nimi widzimy wznoszącego się ku obłokom Chrystusa.

Wczesnochrześcijańskie apokryfy
Wczesnochrześcijańskie pisma apokryficzne rozbudowywały ten schematyczny obraz. Apokryf z II w. zatytułowany „Widzenie... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 10.05.2015r.

"Kto trwa w miłości, trwa w Bogu"
Wzorzec miłości
Św. Jan – umiłowany uczeń Pana – zapisał w swym liście: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4,16). Chrystus Pan przyszedł na ten świat nie po to, by mówić nam o miłości lecz nade wszystko po to, by miłość nam okazać. On jest Miłością wcieloną. Jest absolutnym wzorcem miłości. Jeśli na drogach wiary nie odkryliśmy tej najważniejszej prawdy, jeśli nie żyjemy nią na co dzień, trudno powiedzieć, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Zbawiciela.

Pseudochrześcijanie
Dzisiaj bardzo dużo mówi się o pseudokibicach, którzy są zaprzeczeniem prawdziwych kibiców. Myślę, że do wielu osób, których wiara jest powierzchowna, można zastosować nazwę pseudochrześcijanie. Jedyną i najważniejszą rzeczą, która sprawia, że jesteśmy uczniami Baranka, jest miłość: kto trwa w miłości, trwa w Bogu (1 J 4,16). Pan Jezus daje nam dzisiaj bardzo praktyczną radę dotyczącą trwania w Jego miłości: Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwa w miłości mojej (J 15,10).

Posłuszeństwo i uważne słuchanie
Dlatego tak ważna w miłości do Boga jest postawa słuchania i posłuszeństwa. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy (Rz 10,16) – mówi św. Paweł. Sam Bóg Ojciec zachęca nas na górze Tabor... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne -3.05.2015r.

Trwajmy w Chrystusie


Dobre owoce
Św. Augustyn z Hippony, biskup i doktor Kościoła, napisał: Aby nikt nie sądził, że nawet mały owoc może sama latorośl wydać, dodaje Chrystus: „beze mnie nic uczynić nie możecie”. Nie mówi Chrystus: Mało możecie uczynić, ponieważ jeśli winorośle nie trwają w krzaku i nie czerpią z korzenia, nie mogą wydać owocu same z siebie. Chociaż więc Chrystus jest winoroślą jako człowiek, to jednak udziela im tej łaski jako Bóg.
Jedyny Zbawiciel człowieka i świata całego pragnie, aby nasze życie wydawało dobre owoce. Dlatego zachęca nas do trwania w Nim. Do takiej postawy zachęca też umiłowany uczeń Pana, św. Jan, Apostoł i Ewangelista.

Winny krzew i latorośl
Latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami (J 15,4–5). Wszczepienie w Chrystusa dokonuje się przez przyjęcie sakramentu chrztu świętego. Jezus z Nazaretu polecił swoim uczniom głosić Dobrą Nowinę i udzielać chrztu wszystkim narodom, by je odradzać z wody i Ducha Świętego. Warto przypomnieć, że wszczepieniem w Chrystusa jest także śmierć za wiarę oraz szczere pragnienie przyjęcia chrztu.
Jezus mówi o ścisłym związku pomiędzy Nim a tymi, którzy w Niego uwierzyli: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,... Czytaj więcej


strzałka do góry