Rozważanie niedzielne – 2.11.2014r.

Modlitwa za zmarłych


Wspominanie zmarłych
Listopad kojarzy nam się z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Stajemy w tych dniach nad grobami naszych najbliższych, krewnych, przyjaciół i znajomych. Zapalamy w zadumie znicze na ich mogiłach, składamy kwiaty i modlimy się. W naszych rozmowach przywołujemy różne wspomnienia, te dawne i zacierające się w naszej zawodnej pamięci i te świeże, bardzo żywe.

Sens Dnia Zadusznego
Po co jest taki dzień, jak ten dzisiejszy, Dzień Zaduszny? Jaki jest jego sens? Myślę, że przynajmniej na dwa jego aspekty powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, Dzień Zaduszny to dzień naszej solidarności z tymi, którzy już od nas odeszli i dzień szczególnej wdzięczności za to wszystko, co wnieśli w nasze życie. Po drugie, dzisiejsze wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych przypomina nam o rzeczach ostatecznych, nieuniknionych dla każdego człowieka, o śmierci i przyszłości, jaka po niej czeka. I dlatego właśnie Dzień Zaduszny stwarza okazję, aby w codziennym zaaferowaniu życiem zatrzymać się i pogrążyć w rozmyślaniu nad sobą i własną przyszłością.

Dwie rzeczywistości
W Dniu Zadusznym prawie namacalnie przenikają się ze sobą świat widzialny, świat żywych, oraz świat tych, których nie ma już wśród nas, ale jeszcze oczekują na pełnię szczęścia, jakby w przedsionkach nieba. Wiarę w świętych obcowanie wyznajemy w... Czytaj więcej

Rozważanie na uroczystość Wszystkich Świętych

Wolność dzieci Bożych


Recepta na świętość
W listopadzie, gdy modlimy się za zmarłych i nawiedzamy cmentarze – dotykamy spraw ostatecznych. Życie ludzkie przemija; to, co ziemskie, się kończy. Wszystko staje się nieistotne w obliczu śmierci. Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj na Górę Błogosławieństw i stawia przed naszymi oczami wzór wszystkich świętych, którzy w każdej sytuacji żyli łaską błogosławieństw i dochowali wierności swemu Panu aż do śmierci.

Czas dla Boga
Chrystus wciąż przychodzi, by zamieszkać w naszym sercu. Czy oczekuję Go z zapaloną lampą wiary i płomieniem miłości? Jakże często dyspensujemy się ze spotkania z Jezusem. Najbardziej znaną wymówką jest: „Nie mam czasu”. Żyć łaską czasu danego i zadanego, to mieć czas, czyli panować nad nim. Wypełniać go wiernością i miłością do Boga.

Różne rozumienie wolności
W liberalnym świecie najbardziej cenioną wartością jest wolność. Problem leży jednak w zrozumieniu, czym jest wolność i jak z niej korzystać. Na ogół wolność jest pojmowana jako pewien zbiór warunków sprzyjających nieskrępowanemu rozwojowi człowieka dążącego do samorealizacji. Wiemy jednak, że ta wolność nie zawsze oznacza dobro.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 26.10.2014r.

Z nich zaś największa jest miłość!”
Spotykamy się  przy ołtarzu Pańskim, by u Boga szukać wskazówek i odpowiedzi na pytania o sens życia, o jego cel. Myślę, że gdyby Pan Jezus przyszedł na ziemię dziś, to wielu współczesnych spytałoby o to samo, co faryzeusze. Co by usłyszeli? Te same słowa, które Jezus skierował do faryzeuszy – przykazanie miłości.


Przykazania wyrazem Bożej miłości
Jak bardzo zagubił się współczesny człowiek, że na Boże przykazania patrzy przez pryzmat zakazów, nie zaś jako na przejaw nieskończonej miłości Boga względem człowieka. Tak często narzekamy, że przykazania nas ograniczają, zabraniają nam żyć tak, jak byśmy chcieli. Są tacy, którzy uważają, że straciły one swoją ważność i należy je dostosować do zmieniającego się świata. Tymczasem Jezus poprzez swoją dzisiejszą odpowiedź mówi nam coś zupełnie innego – to nie przykazania należy zmienić, ale nasz sposób patrzenia na nie. Zamiast widzieć w nich zakazy, spróbujmy spojrzeć głębiej, przez pryzmat miłości.
Bóg jest naszym Ojcem, więc jak każdy troskliwy rodzic, stara się wskazywać najlepszą drogę swoim dzieciom. Czyż nie zauważamy analogii pomiędzy Bogiem dającym ludziom Dekalog, a rodzicem uczącym dziecko, że gorące parzy, że nóż jest ostry, że należy używać słów „proszę, dziękuję, przepraszam”? Rodzic, który czegoś zakazuje bądź coś nakazuje swojemu dziecku, robi to tylko i wyłącznie z miłości do dziecka. Podobnie Bóg poprzez przykazania pokazuje nam swą miłość i miłości chce nas... Czytaj więcej


strzałka do góry