Rozważanie niedzielne – 15.03.2015r.

Droga do świętości

Dzieło zbawienia


Św. Jan podaje nam dziś klucz do zrozumienia planu Bożego w dziele zbawienia zagubionego grzesznika: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Nikodem – pobożny faryzeusz – był stróżem Prawa Bożego i zapewne w jego obrazie Boga dominowała sprawiedliwość karząca, a nie miłość przebaczająca, czyli miłosierdzie. Pan Jezus w nocnej rozmowie z intelektualistą żydowskim zaprasza go w świat miłości i pokoju, a nie lęku i kary. Dlatego daje zapewnienie: Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,17).

Motywem działania Boga jest miłość


Pan Jezus używa tutaj sformułowania „świat”, aby wybić swego rozmówcę z typowej dychotomii: my i oni, Izrael i świat pogański, wierzący w Jednego Boga i wyznawcy politeizmu. Tymczasem Bóg umiłował cały świat, wszystkich ludzi. Zbawiciel nie ogranicza swojej misji do wyzwolenia jednego narodu spod panowania rzymskiego najeźdźcy, lecz pragnie zbawienia, czyli wyzwolenia spod władzy grzechu wszystkich ludzi. Motywem działania Boga jest zawsze miłość. Niewidzialny Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw. Ostateczny sens może nadać ludzkiemu życiu tylko nieskończona miłość.

Jezus i Nikodem


Rabbi Nikodem spotkał Boga, gdy pewnego razu zapragnął porozmawiać z Jezusem z Nazaretu. Było to wydarzenie, które zmieniło jego życie. Był blisko... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 08.03.2015r.

Prawo dające wolność

Przypomnienie Dekalogu
Słowo Boże III Niedzieli Wielkiego Postu przypomina nam Dekalog – Dziesięć Przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi. W czasie wolności i demokracji trudno słuchać o zakazach i nakazach, współcześnie niemal wszyscy ludzie chcą w jakiś sposób manifestować swoją wolność. W tym kontekście przykazania wydają się być czymś, co ogranicza i nie pozwala być wolnymi. Czy rzeczywiście Bóg dał nam Dziesięć Przykazań, aby nas ograniczać i zniewalać swoim prawem?

Rozważania o wolności
W jednym z wywiadów arcybiskup Ignacy Tokarczuk mówił: Istnieją dwa rodzaje wolności: „wolność od” i „wolność do”. „Wolność od” to jest ta wolność negatywna, która chce usunąć wszystko, zarówno złe, jak dobre, co krępuje człowieka. Nie chce, żeby krępowała go ani kultura, ani nakazy religijne – człowiek ma decydować o wszystkim. Tworzy się jednak anarchia. A doświadczenie pokazuje, że właśnie wtedy człowiek popada w zniewolenie. Inaczej jest z „wolnością do”. W Bieszczadach jest serpentyna prowadząca na wysokie wzniesienie, licząca dwanaście zakrętów. Wzdłuż szosy są bariery. Tylko człowiek nienormalny może powiedzieć, że one mu przeszkadzają. Wszak to one gwarantują mu dojechanie do celu. Inaczej mógłby ulec katastrofie. I to jest ta „wolność do” – ta bariera, żeby nie wywrócił się i nie zginął. Dzisiaj żyjemy w epoce motoryzacji. Dużo ludzi ginie na drogach. Specjaliści mówią, że byłoby koło 90 procent mniej wypadków, gdyby ludzie przestrzegali przepisów drogowych. Właśnie te przepisy są gwarancją wolności, podobnie jak... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 01.03.2015r.

Sens Wielkiego Postu

Pokuta i wyrzeczenia
Modlitwy liturgiczne przypominają nam, że Wielki Post jest czasem czterdziestodniowej pokuty, podejmowania wyrzeczeń i szczególnej walki ze złym duchem. Realne istnienie Szatana przypomniała nam Ewangelia I Niedzieli Wielkiego Postu. W tych dniach często słyszymy o konieczności umartwienia, cierpienia. Kościół zachęca nas do robienia różnych postanowień i wyrzeczeń. W tym kontekście warto postawić sobie zasadnicze pytanie: „Po co to wszystko?”. Przecież codzienne życie wcale nie jest takie łatwe, a każdy dzień przynosi wiele różnych trudności i problemów. Dlaczego więc mamy podejmować dodatkowe wysiłki i umartwienia?

Cierpienie ma sens
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli pomaga nam znaleźć uzasadnienie naszych wielkopostnych działań. Ono objawia nam prawdę, że Bóg nie szuka cierpienia dla człowieka. Cierpienie nigdy nie jest celem samym w sobie. Każde wyrzeczenie i umartwienie, które są niewątpliwie związane z wysiłkiem, mają swój cel i sens. Oznacza to, że również nasze postanowienia i wyrzeczenia mają głębokie znaczenie. Chcemy walczyć ze złem, które nas niszczy, odbierając radość i sens życia. Niekiedy wydaje się nam, że efekt naszych zmagań z grzechem jest bardzo mizerny, stąd rodzi się zniechęcenie i powątpiewanie, czy próba pokonania własnej słabości ma sens. Dzieje się tak, ponieważ nie potrafimy dostrzec celu naszych zmagań i chyba za bardzo liczymy na samych siebie, czyli na własne siły.

Ofiara Abrahama
Na pierwszy rzut oka trudno nam zrozumieć nakaz Boga dany Abrahamowi, aby złożył w ofierze swojego jedynego syna. Wiara Abrahama została poddana wielkiej próbie. Miał obietnicę od Boga, że stanie się ojcem nowego i wielkiego narodu, a tymczasem Bóg zażądał od niego ofiary z jedynego syna. Dziś wiemy, że była to próba, którą Abraham dzięki całkowitemu zawierzeniu Bogu... Czytaj więcej


strzałka do góry