Rozważanie niedzielne – 14.06.2015r.

Wzrastanie królestwa Bożego

Nowa ewangelizacja
Podczas jednej z pielgrzymek do Polski Święty Jan Paweł II mówił o potrzebie nowej ewangelizacji w naszej ojczyźnie. Wielu ludzi ze zdziwieniem słuchało słów papieża. Ewangelizacja dotyczy krajów misyjnych, gdzieś w dalekiej Afryce czy Azji, a Polska to przecież kraj charakteryzujący się pełnymi kościołami podczas niedzielnych Mszy św., tysiące pielgrzymów przybywają na Jasną Górę, frekwencja dzieci i młodzieży na lekcjach religii sięga stu procent. Jesteśmy krajem, który może być stawiany jako wzór dla całej Europy zachodniej, która daleko odeszła od Boga. My nie potrzebujemy ewangelizacji i raczej innym możemy głosić Dobrą Nowinę.
Od tamtej wypowiedzi minęło kilkanaście lat. Rzeczywistość zaś pokazuje, że proroczy głos papieża był słuszny. Po wielu latach przemian politycznych i gospodarczych mamy wielki kryzys. Media i politycy na wszelkie sposoby mówią o kryzysie gospodarczym i finansowym. Powstają poważne plany ratowania banków i wielkich światowych koncernów przemysłowych. Robi się wszystko, aby powstrzymać recesję i pobudzić wzrost gospodarczy.

Kryzys duchowy
W tym wszystkim nie dostrzegamy innego kryzysu, który jest o wiele bardziej niebezpieczny niż kryzys gospodarczy. Mam na myśli coraz bardziej postępujący kryzys duchowy i moralny. Moglibyśmy powiedzieć też o kryzysie wiary. Zobaczmy, że w... Czytaj więcej

Rozważanie na Boże Ciało

"Krewni" Boga


Krew – dar i znak przymierza
"Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego nie udało się wytworzyć syntetycznie. (…) Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie" – czytamy na stronie www.krewniacy.pl, propagującej ideę honorowego krwiodawstwa.
Krew – to życie. Od najdawniejszych czasów, od kiedy ludzie zaobserwowali, że gdy z rany ucieka krew – człowiek słabnie, siłę życiową człowieka wiązano właśnie z krwią. Zapewne dlatego związki krwi są nierozerwalne. Krwią pieczętowano pakty i przymierza międzyludzkie. Krew, która pojawia się podczas pierwszego zjednoczenia małżonków, jest również naturalnym znakiem dopełnienia najściślejszego przymierza łączącego kobietę i mężczyznę: od tej pory w małżeństwie stają się jednym ciałem. Od tej pory tworzą rodzinę.
Innym znakiem bliskości i przymierza jest wspólny posiłek. To przecież stół jednoczy rodzinę, łączy przyjaciół, stanowi znak pojednania wrogów. W biblijnych opisach wspólna uczta była znakiem przypieczętowania przymierza. W liturgii Narodu Wybranego znak krwi ofiar łączył się ze znakiem uczty. Wylewając krew zwierząt na ołtarz, Izraelici przypominali sobie zawarte z Bogiem przymierze „na śmierć i życie”, a spożywając mięso ofiar – niejako zasiadali z Bogiem do jednego... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 31.05.2015r.

 

Prawda o Trójcy Świętej choć jest wielką tajemnicą wiary to jednak jak  uczy Katechizm Kościoła Katolickiego :  stanowi ona centrum wiary i życia chrześcijańskiego”. Nie może jednak tak być, że o centralnej prawdzie wiary nie mamy nic do powiedzenia. Czyż biblijna „autobiografia” Boga naprawdę nie jest fascynująca?

W klasie maturalnej jeden z młodych ludzi prosi księdza, aby, o ile jest to możliwe, postarał się wytłumaczyć w przystępny dla nich sposób niezwykle trudną do zrozumienia prawdę wiary o Trójcy Świętej. Jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach?

Katecheta zastanowił się przez chwilę, a potem wska­zując na promienie słoneczne wpadające do klasy przez okno rozpoczął swoje pouczenie: te promienie, które widzimy, wysyłane są przez słońce. Ciepło, które czujemy pochodzi od obu, od słońca i od promieni. Podobnie jest z Trójcą Świętą. Wyobraźcie sobie – kontynuował dalej katecheta – że słońce to Bóg Ojciec. Słońce wysyła swoje promienie, Syna Bożego. Wreszcie od obu, od słońca i jego promieni, czyli od Boga Ojca i Syna Bożego, pochodzi ciepło – Duch Święty.

Wierzymy w tę prawdę i przyjmujemy ją ze względu na Chrystusa, który o Trójcy Świętej nas pouczył. Naj­bardziej znanymi słowami Jezusa o Trójcy Świętej są te, które skierował do swoich... Czytaj więcej


strzałka do góry