Rozważanie niedzielne – 26.04.2015r.

Nasz duszpasterz
Ja jestem dobrym pasterzem (J 10,11). Chrystus mówi tak o sobie. W tym momencie wróćmy myślami do rozmowy Chrystusa z pewnym młodzieńcem. Jak pamiętamy, młodzieniec zwraca się do Jezusa w słowach: „Nauczycielu dobry”. Zatrzymując się na słowach młodzieńca, Chrystus uświadamia słuchaczy, że tylko Bóg jest dobry. Wniosek nasuwa się jeden, że Chrystus podkreśla swoje boskie posłannictwo.

Być duszpasterzem
Dobrym Pasterzem jest tylko zmartwychwstały Chrystus, ale zostawił tu na ziemi duszpasterzy, jako swoich widzialnych zastępców. Im to powierzył pieczę nad swoją owczarnią. Kiedy przekazywał władzę pasterską Piotrowi, polecił mu, aby pasł Jego owce. Owce, czyli wierzący, nie są własnością duszpasterzy, oni są własnością samego Boga. To tak, jak dzieci nie są własnością rodziców. Rodzice są jedynie współpracownikami Boga. Oni dostali od Boga wspaniały dar współstwarzania nowego człowieka.
Chrystus powołując duszpasterzy, żąda od nich jednocześnie określonej postawy, zachowań i sposobu sprawowania pieczy nad Jego owczarnią.
Duszpasterz powinien znać powierzone mu owce. Ale nie tylko z imienia i nazwiska. On powinien mieć informację o warunkach życia, o zdrowiu, kłopotach i radościach. Ta wiedza jest mu niezbędna, aby mógł owce kochać, a co z tego wynika, troszczyć się o nie.
Owce powinny znać swojego pasterza. Winny więc uczestniczyć w radościach i smutkach, jakie niesie codzienne życie w danej parafialnej wspólnocie.

Zadania duszpasterzy
Duszpasterz... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 19.04.2015r.

Wy jesteście świadkami


Powtarzający się temat
Przez trzy pierwsze Niedziele Wielkanocne można odnieść wrażenie, że teksty biblijne odczytywane podczas Mszy św. są takie same. Słowo Boże ukazuje jedno wydarzenie i dlatego jak refren w piosence powtarza się temat Zmartwychwstania. Słyszymy o tym, że Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych, że prawdziwie zmartwychwstał i ukazywał się swoim uczniom. Ktoś może powiedzieć, że wszyscy już o tym słyszeliśmy i dlatego nie ma potrzeby, żeby tak często wracać do tego tematu. To staje się nudne i monotonne.

Wydarzenie, które odmieniło historię świata
To prawda, powtarzanie na okrągło jednego tematu może doprowadzić do jego spowszednienia. Jednak, wsłuchując się z uwagą w słowo Boże, odkryjemy z łatwością, że choć mówi ono o wydarzeniu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to zawsze ukazuje je w innym kontekście. Poza tym Zmartwychwstanie Chrystusa było wydarzeniem, które odmieniło historię świata. Nigdy nie wystarczy czasu, aby do końca je zgłębić i zrozumieć. Trzeba nam z pokorą wsłuchiwać się w głoszone w Kościele słowo Boże i odczytywać je w kontekście własnego życia.

Świadkowie
Temat wiodący dzisiejszej liturgii słowa zawiera się w mowie Chrystusa, którą kieruje On do uczniów: Wy jesteście świadkami tego (Łk 24,48). Apostołowie, których Jezus wybrał na towarzyszy swej ziemskiej działalności, otrzymują dziś zadanie dawania świadectwa. Oni widzieli wszystkie znaki, których dokonywał Jezus w czasie publicznej działalności – uzdrowienia, uwalnianie od... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 12.04.2015r.

Jezu, ufam Tobie


Idea miłosierdzia
Przesłanie zawarte w objawieniach św. Faustyny jest aktualne. Św. Jan Paweł II pisze w encyklice Dives in misericordia: Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie „miłosierdzie” jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem: uczynił sobie ziemię poddaną (2).

Życie św. Faustyny
Przypomnijmy sobie najpierw kilka faktów z życia św. Faustyny. Helena Kowalska (w zakonie siostra Faustyna), Apostołka Bożego Miłosierdzia, przyszła na świat 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec, w województwie łódzkim. Mając dwadzieścia lat, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Żytniej w Warszawie. Była w klasztorach m.in. w Warszawie, Wilnie i Krakowie. Od czerwca 1930 do listopada 1932 r. przebywała w płockim klasztorze znanym pod nazwą Zakładu Świętego Anioła Stróża przy Starym Rynku. Właśnie pobyt w Płocku miał wielkie znaczenie dla sprawy Bożego Miłosierdzia. To w płockim klasztorze siostra Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego, które miało miejsce 22 lutego 1931 r.
W Wilnie s. Faustyna poznała ks. Michała Sopoćkę, swego spowiednika i opiekuna duchowego, wielkiego Apostoła Miłosierdzia Bożego, dziś już błogosławionego. Zmarła 5 października 1938 r. w klasztorze w Łagiewnikach pod Krakowem i tam też... Czytaj więcej


strzałka do góry