lectio divina

W tym roku w parafii św. Jana Pawła II rozpoczniemy spotkania biblijne. Zapraszamy każdego, kto pragnie poznawać Słowo Boże i nim się modlić. Będziemy co miesiąc rozważać wydarzenia związane z życiem Jezusa i Maryi, które stały się treścią kolejnych tajemnic różańcowych. Posłużymy się metodą lectio divina, znaną już w starożytnych wspólnotach chrześcijańskich, a obecnie coraz częściej proponowaną w ośrodkach rekolekcyjnych, zalecaną przez Benedykta XVI dla wszystkich wierzących. Planujemy spotkania raz w miesiącu, będą się składały z wprowadzenia do fragmentu tekstu biblijnego oraz z osobistej modlitwy uczestników. Spotkania obdywają sie w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.15 w sali pod kaplicą. Prosimy o przyniesienie notatników oraz Biblii.

Co miesiąc po każdym spotkaniu na naszej stronie internetowej w zakładce lectio divina będą się pojawiały wprowadzenia do omawianych tekstów Pisma św. 

DYPTYK  ZWIASTOWAŃ : Łk 1, 5- 20 i 26-38

26.10.2015r.

Święty Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych radzi, aby wyobrazić sobie miejsce i sytuację, w której rozgrywa się scena zwiastowania. Właściwymi bohaterami tej sceny są Maryja i anioł Gabriel, który przychodzi z Bożym słowem. Ale św. Ignacy mówi, abyśmy sobie wyobrazili ziemię, jej mieszkańców różnych ras, dobrych i złych, zdrowych i chorych, tych, którzy płaczą i tych co się śmieją. Wszystkie ludy, które pogrążone w zaślepieniu, umierają i idą do piekła. Wyobraźmy sobie też trzy... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 30.08.2015r.

Zatroszcz się o piękno swego wnętrza!

W internecie odnajdujemy takie świadectwo byłej modelki:

Bycie na okładkach najlepszych europejskich magazynów mody nie było dłużej moim marzeniem, lecz rzeczywistością. Ledwie mogłam w to uwierzyć! Wszystkim, czego zawsze chciałam, było znalezienie się w czasopismach, zarabianie dużych pieniędzy i podróżowanie po całym świecie. Mogłam teraz jeść wystawne obiady w Paryżu, moim nowym domu, i wznosić toasty za sławę i powodzenie.

Moje pojęcie piękna sprowadzało się do tego, co myśleli o mnie inni. Składałam poczucie własnej wartości w ręce innych ludzi. „Mnie”, „moje”, „ja” były moimi trzema ulubionymi słowami. Moje życie w całości koncentrowało się na wyglądzie fizycznym – mojej wadze, włosach, strojach i ogólnej atrakcyjności.

W rezultacie, stałam się samolubną i egocentryczną osobą, żyjącą w swoim małym, kręcącym się wokół mnie świecie. Większość czasu spędzałam koncentrując się na sobie. (…)

Po pewnym czasie zdałam sobie sprawę z płytkości tego wszystkiego i zaczęłam czuć się bardzo pusta w środku. Po zdobyciu wszystkiego, czego wydawało mi się, że pragnęłam, uświadomiłam sobie, że czegoś wciąż brakuje. Sukces i cała uwaga, jaką otrzymywałam, nie wypełniały tej pustki, którą czułam głęboko wewnątrz siebie. (…).

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 16.08.2015r.

Chleb zjednoczenia z Chrystusem

W jednej z pieśni dziękczynnych po Komunii Świętej śpiewamy: „Kto spożywa ten Boski Chleb / i świętą pije Krew, / Ten przebywa we Mnie, Ja w nim / ten uczniem moim jest”. Warto sobie często przypominać te słowa, nie tylko po Komunii Świętej, bo one zawierają w sobie podstawowe owoce Eucharystii. Pan Jezus, w swojej mowie eucharystycznej z dzisiejszej Ewangelii nie tylko domaga się wiary w swoją Osobę i swoje posłannictwo, ale również prawdziwego spożywania chleba, którym jest On sam. Trzeba spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew, aby mieć życie Boże. W Komunii Świętej jednoczymy się z Nim, oczyszczamy z grzechów lekkich a chronimy przed ciężkimi, umacniamy się do wiernego pełnienia naszych obowiązków stanu i dźwigania codziennego krzyża, uświęcamy się i nabieramy mocy na przyszłe nasze chwalebne zmartwychwstanie i wieczne zbawienie.

1. Komunia Święta jednoczymy nas najściślej z Chrystusem

Komunia Święta jest nie tylko przyjmowaniem Ciała Chrystusowego, ale i zjednoczeniem z Nim. Jak sama nazwa łacińska wskazuje, „communio” – zjednoczenie, jest łączeniem się z żywym i prawdziwym Chrystusem, a przez Niego z samą Trójcą Przenajświętszą. Jest to zjednoczenie słabego stworzenia z najświętszym, wszechmocnym Bogiem. Zapewnił nas o tym w dzisiejszej Ewangelii sam Pan Jezus: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”.

Czytaj więcej


strzałka do góry