Rozważanie niedzielne – 24.01.2016r.

Nawrócenie

Słyszeliśmy przed chwilą, jak Jezus zaznaczył, że przyszedł obwoływać rok łaski Pana. Jezus bowiem swoje przyjście i przemawianie do ludzi nazywa czasem łaski. W nawiązaniu do tego w Kościele utrwaliła się tradycja celebrowania co pewien okres Roku Świętego, związanego ze szczególną możliwością odpuszczenia grzechów. Zwróćmy szczególną uwagę na ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4, 21), bo my jesteśmy właśnie w takim roku łaski.

Liturgia słowa mówi dziś o naszym ciele, o poszczególnych jego członkach. I może w tym roku łaski szczególnie się nad tym zastanówmy. Poszczególne członki – w tym oczy i uszy, na które szczególnie była zwrócona uwaga – są niczym innym, jak bramami, przez które wchodzi do nas świat. Wcale nierzadko jest tak, że całe nasze życie, godziny dnia, a często nawet i nocy, są poświęcone na to, aby wchodził w nas ten świat, w którym żyjemy – zwykły, codzienny, a także ten, o którym myślimy jako o złu. To wszystko w nas wchodzi. Ale to my dysponujemy oczami i uszami, i tylko od nas zależy, na co pozwalamy. Przede wszystkim chodzi o to, byśmy zobaczyli, czy pozwalamy, aby Bóg w nas wchodził i do nas docierał, czy dajemy sobie szansę, aby spotykać Go w swoim życiu. Jeżeli bowiem – bezwiednie, czy idąc za swoimi pragnieniami – dopuścimy do tego, aby nieustannie wchodził w nas świat, to nie mamy żadnej szansy, aby być ludźmi wierzącymi! I wtedy sami powodujemy, że do Boga, który w nas jest, bo przecież nas stworzył i zostaliśmy... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 10.01.2016r.

Bóg ma plan wobec nas

Przełom w życiu Jezusa i w historii zbawienia

Dziś święto upamiętniające chrzest Pana Jezusa w Jordanie. To ważna chwila w życiu naszego Zbawiciela. Jezus przyjmuje chrzest z wody od Jana Chrzciciela. Przyjmuje go nie dlatego, aby Chrystus potrzebował go dla odpuszczenia grzechów, tak jak my potrzebujemy, aby jego sakramentalną mocą zmazać z siebie grzech pierworodny, ale dlatego, że moment chrztu jest początkiem wielkiej zmiany w życiu Pana Jezusa. Jakiej? Na czym ten przełom polega?

Oto dziś Jezus Chrystus posłuszny Boskiej woli rozpoczął swoją zbawczą pracę: nauczania, uzdrawiania, uświęcania i dokonywania cudów. Wiedział, że zszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało, czyli stał się człowiekiem, po to, aby swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem odkupić świat. To właśnie w dniu chrztu w Jordanie Jezus wszedł na drogę, która zaprowadzi Go na Golgotę, a potem do nieba. Tak, moi drodzy, chrzest Pana Jezusa w Jordanie, to bardzo ważny moment w historii zbawienia. A jakie on ma znaczenie dla nas?

Boże plany względem nas

Moi drodzy, tej niedzieli, poprzez uroczystość, którą przeżywamy, Bóg pragnie, abyśmy przyjrzeli się Jego planom względem nas samych. Jakie zadanie przewidział nam Pan Bóg? Co chce, abyśmy wykonali? A na pewno coś dla nas przewidział. Z pewnością nadał naszemu istnieniu sens. Wśród tylu miliardów... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 3.01.2016r.

A swoi go nie przyjęli

W pierwszą niedzielę nowego roku, drugą po Bożym Narodzeniu, wpatrujemy się w żłóbek, słuchamy pięknych kolęd – to wszystko przypomina nam prawdę, że Bóg przyszedł do nas i stał się jednym z nas. Bóg stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. „Słowo stało się ciałem” (J 1,14), to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem. Jego miłość ku nam poszła jeszcze dalej – Syn Boży nie tylko stał się człowiekiem, ale został z nami. „Słowo […] przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” – słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii.

1. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).

Tak często i chętnie w okresie bożonarodzeniowym śpiewamy kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”, którą zawdzięczamy poecie Franciszkowi Karpińskiemu. Wyznajemy w jej refrenie z wielką wiarą i wdzięcznością prawdę, że Bóg stał się jednym z nas i zamieszkał wśród nas. Jest z nami w słowie Bożym, w Kościele Świętym – w jego pasterzach i w ludzie Bożym, jest z nami w sakramentach świętych, a zwłaszcza w Eucharystii. Z miłością i wdzięcznością wpatrujemy się w żłóbek, potem zaraz kierujemy nasz wzrok na krzyż i tabernakulum. Te trzy miejsca w naszym kościele nieustannie nam przypominają, że Bóg jest z nami. Uczył o tym św. Leon Wielki: „Słowo tedy... Czytaj więcej


strzałka do góry