Rozważanie niedzielne – 13.09.2015r.

Jaka jest nasza wiara?

Pan Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że zbliżająca się Jego męka i śmierć będą dla apostołów próbą ich wiary, a także wielkim i tragicznym przeżyciem, dlatego pragnął ich na to przygotować. Najpierw chciał, aby wyznali wiarę w to, że On jest naprawdę obiecanym przez proroków Mesjaszem. Zapytał więc ich tak ogólnie, za kogo uważają Go ludzie. Apostołowie odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków” (Mk 8, 28). Wówczas skierował to samo pytanie do nich. To ich zaskoczyło, ale sytuację uratował Piotr, który z natchnienia Bożego w imieniu wszystkich wyznał: „Ty jesteś Mesjaszem” (Mk 8, 29).

1. Wyznanie Piotra

Piękne wyznanie, ale Piotra ono nie uspokoiło. Kiedy Jezus „zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć (…) że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 8, 31), nie chciał nawet na moment dopuścić myśli, aby Chrystus miał tak strasznie cierpieć i umrzeć. W jego głowie nie mogło się pomieścić, aby ten, który tyle dobra uczynił ludziom, który wskrzeszał umarłych, uzdrawiał chorych, karmił głodnych, miał tak zakończyć swoje życie. Zaczął więc tak po ludzku odwodzić Jezusa od męki i śmierci. No i dostało się Piotrowi: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8, 33). A Boże działanie, to zbawienie świata, które może dokonać się właśnie taką drogą. Drogą... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 06.09.2015r.

Lekarz ludzkości

Żyjemy w czasach, kiedy trzeba mieć zdrowie, żeby chorować. Wprawdzie minister zdrowia wydaje coraz to nowe rozporządzenia mające skrócić kolejki do lekarzy-specjalistów, ale kolejki raczej się wydłużają. Wszyscy dobrze o tym wiemy, denerwujemy się, narzekamy, ale tak naprawdę jesteśmy bezradni. Kiedy doświadczamy choroby, zwłaszcza ciężkiej, rzadkiej i trudnej do leczenia, szukamy wszelkimi możliwymi sposobami dojścia do dobrego lekarza pokonując różne przeszkody, nie szczędząc czasu ani środków, bo chcemy wyzdrowieć. Zapominamy jednak o tym, że największym Lekarzem ludzkości, który sam przychodzi, by nas zbawić, jak zapowiadał prorok Izajasz, jest Jezus Chrystus. „Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie” (35, 4-6).

1. Najlepszy Lekarz ciała

Proroctwo Izajaszowe spełniło się na oczach współziomków Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy o jednym z wielu cudów, jakich On dokonywał. Przyprowadzono do Jezusa głuchoniemego z prośbą, aby włożył na niego rękę. „On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka”(Mk 7, 33). Spełnił ich prośbę, choć mógł go uzdrowić na odległość, bez żadnych gestów, jednym słowem. Byli pełni podziwu, zachwyceni, że nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę. Nie pomyśleli jednak o tym, że dla człowieka ważniejsze od zdrowia... Czytaj więcej

lectio divina

W tym roku w parafii św. Jana Pawła II rozpoczniemy spotkania biblijne. Zapraszamy każdego, kto pragnie poznawać Słowo Boże i nim się modlić. Będziemy co miesiąc rozważać wydarzenia związane z życiem Jezusa i Maryi, które stały się treścią kolejnych tajemnic różańcowych. Posłużymy się metodą lectio divina, znaną już w starożytnych wspólnotach chrześcijańskich, a obecnie coraz częściej proponowaną w ośrodkach rekolekcyjnych, zalecaną przez Benedykta XVI dla wszystkich wierzących. Planujemy spotkania raz w miesiącu, będą się składały z wprowadzenia do fragmentu tekstu biblijnego oraz z osobistej modlitwy uczestników. Spotkania obdywają sie w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.15 w sali pod kaplicą. Prosimy o przyniesienie notatników oraz Biblii.

Co miesiąc po każdym spotkaniu na naszej stronie internetowej w zakładce lectio divina będą się pojawiały wprowadzenia do omawianych tekstów Pisma św. 

DYPTYK  ZWIASTOWAŃ : Łk 1, 5- 20 i 26-38

26.10.2015r.

Święty Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych radzi, aby wyobrazić sobie miejsce i sytuację, w której rozgrywa się scena zwiastowania. Właściwymi bohaterami tej sceny są Maryja i anioł Gabriel, który przychodzi z Bożym słowem. Ale św. Ignacy mówi, abyśmy sobie wyobrazili ziemię, jej mieszkańców różnych ras, dobrych i złych, zdrowych i chorych, tych, którzy płaczą i tych co się śmieją. Wszystkie ludy, które pogrążone w zaślepieniu, umierają i idą do piekła. Wyobraźmy sobie też trzy... Czytaj więcej


strzałka do góry