Rozważanie niedzielne – 08.11.2015r.

Obłuda i wdowi grosz

Dzisiejsze czytania mszalne wzywają nas do praktykowania prawdziwej pobożności. Pan Jezus zresztą często mówił do swoich słuchaczy o tym, że warunkiem wejścia do królestwa niebieskiego nie są same słowa i deklaracje o miłości Boga, ale czyny to potwierdzające – pełnienie w życiu woli Bożej. Zgodność naszego życia z wiarą – to jest prawdziwa pobożność. Do takiej pobożności wzywał kiedyś Pan Jezus swoich słuchaczy i wzywa także dzisiaj nas. Nie oczekuje od nas wielu pięknych słów, deklaracji naszych przekonań. On przecież zna dobrze nasze wnętrze, nie musimy Mu o tym kwieciście mówić, ale żąda od nas ofiarnego chrześcijańskiego życia. Żąda od nas czynów, które by potwierdzały to, co wypowiadają nasze usta.

Ostrzega nas, jak kiedyś swoich słuchaczy, przed obłudą faryzeuszy, którzy swoim życiem zaprzeczali prawdziwej pobożności. Owszem, mówili o pobożności i jako przywódcy religijni nawoływali do niej ludzi, ale sami robili wszystko tylko „na pokaz”, żeby ich inni chwalili. Nie tak ma być u nas, jak u tych obłudnych faryzeuszy, ale tak, jak w życiu owych wdów z czytań mszalnych.

Było ich dwie – ta z Sarepty za czasów proroka Eliasza i ta z Ewangelii. Obie uczą nas, jak należy korzystać z rzeczy materialnych. Obie umiały się pogodzić ze swoim ubóstwem i dlatego były wewnętrznie wolne. Nie przywiązywały się do rzeczy materialnych i całkowicie... Czytaj więcej

Rozważanie na Uroczystość Wszystkich Świętych.

Prawdziwe szczęście
Wspominanie bliskich
Bardzo bogata w treści i przeżycia jest dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych. Udajemy się na cmentarze, aby nawiedzić groby naszych bliskich zmarłych. Tam zapalamy świece, wspominamy ich i modlimy się za nich. Siłą rzeczy, myślimy o śmierci i przemijaniu. W nasze zamyślenie wpisują się teksty liturgiczne i biblijne dzisiejszej uroczystości. Jednak nie są one smutne i przygnębiające, wprost przeciwnie – bije z nich radość życia. Liturgia pozwala nam dzisiaj oglądać niebo, w którym pośród wielkiego tłumu możemy odnaleźć tych, którzy już od nas odeszli. Słowo Boże ukazuje nam cel naszej ziemskiej wędrówki oraz drogę do jego osiągnięcia. Celem jest niebo, a drogą są Chrystusowe błogosławieństwa.

Kazanie na górze
W Kazaniu na górze Jezus daje nam receptę na prawdziwe szczęście. Droga błogosławieństw realizowana podczas ziemskiego życia wypełni się w niebie. Tam odziedziczą pełnię obiecanej nagrody ci, którzy tą drogą wędrowali przez życie. Jezus zapewnia, że królestwo niebieskie, prawdziwe pocieszenie, zaspokojenie wszystkich tęsknot i pragnień człowieka jest zarezerwowane dla ubogich, cichych, tych, którzy się smucą i tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. A ci, którzy na ziemi będą miłosierni, dostąpią miłosierdzia po śmierci. Kolejna obietnica dotyczy ludzi czystego serca – oni będą oglądać Boga twarzą w twarz. Natomiast ci, którzy wprowadzają na ziemi pokój, będą nazwani synami Bożymi. I w końcu nagrodę uczestnictwa w... Czytaj więcej

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ

 W sobotę rozpocznie się pierwsza w naszej parafii wizytacja kanoniczna księdza biskupa Stanisława Salaterskiego.

Program będzie następujący:

 

Sobota godz. 15.00 – Spotkanie z Radą Parafialną

                      godz. 16.00  – Spotkanie z parafianami w kaplicy w Januszowej. Różaniec.

Odwiedziny chorego

                          godz. 17.30 – Msza św. rozpoczynająca wizytację. Po Mszy św. spotkanie z  nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, pracownikami parafialnymi oraz kapłanami.

 

Niedziela godz. 6.30   – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

                    godz. 8.00 – Msza św. i spotkanie z Różami Różańcowymi, Rodziną Szensztacką, Grupą „Lectio... Czytaj więcej


strzałka do góry