Rozważanie niedzielne – 30.08.2015r.

Zatroszcz się o piękno swego wnętrza!

W internecie odnajdujemy takie świadectwo byłej modelki:

Bycie na okładkach najlepszych europejskich magazynów mody nie było dłużej moim marzeniem, lecz rzeczywistością. Ledwie mogłam w to uwierzyć! Wszystkim, czego zawsze chciałam, było znalezienie się w czasopismach, zarabianie dużych pieniędzy i podróżowanie po całym świecie. Mogłam teraz jeść wystawne obiady w Paryżu, moim nowym domu, i wznosić toasty za sławę i powodzenie.

Moje pojęcie piękna sprowadzało się do tego, co myśleli o mnie inni. Składałam poczucie własnej wartości w ręce innych ludzi. „Mnie”, „moje”, „ja” były moimi trzema ulubionymi słowami. Moje życie w całości koncentrowało się na wyglądzie fizycznym – mojej wadze, włosach, strojach i ogólnej atrakcyjności.

W rezultacie, stałam się samolubną i egocentryczną osobą, żyjącą w swoim małym, kręcącym się wokół mnie świecie. Większość czasu spędzałam koncentrując się na sobie. (…)

Po pewnym czasie zdałam sobie sprawę z płytkości tego wszystkiego i zaczęłam czuć się bardzo pusta w środku. Po zdobyciu wszystkiego, czego wydawało mi się, że pragnęłam, uświadomiłam sobie, że czegoś wciąż brakuje. Sukces i cała uwaga, jaką otrzymywałam, nie wypełniały tej pustki, którą czułam głęboko wewnątrz siebie. (…).

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 16.08.2015r.

Chleb zjednoczenia z Chrystusem

W jednej z pieśni dziękczynnych po Komunii Świętej śpiewamy: „Kto spożywa ten Boski Chleb / i świętą pije Krew, / Ten przebywa we Mnie, Ja w nim / ten uczniem moim jest”. Warto sobie często przypominać te słowa, nie tylko po Komunii Świętej, bo one zawierają w sobie podstawowe owoce Eucharystii. Pan Jezus, w swojej mowie eucharystycznej z dzisiejszej Ewangelii nie tylko domaga się wiary w swoją Osobę i swoje posłannictwo, ale również prawdziwego spożywania chleba, którym jest On sam. Trzeba spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew, aby mieć życie Boże. W Komunii Świętej jednoczymy się z Nim, oczyszczamy z grzechów lekkich a chronimy przed ciężkimi, umacniamy się do wiernego pełnienia naszych obowiązków stanu i dźwigania codziennego krzyża, uświęcamy się i nabieramy mocy na przyszłe nasze chwalebne zmartwychwstanie i wieczne zbawienie.

1. Komunia Święta jednoczymy nas najściślej z Chrystusem

Komunia Święta jest nie tylko przyjmowaniem Ciała Chrystusowego, ale i zjednoczeniem z Nim. Jak sama nazwa łacińska wskazuje, „communio” – zjednoczenie, jest łączeniem się z żywym i prawdziwym Chrystusem, a przez Niego z samą Trójcą Przenajświętszą. Jest to zjednoczenie słabego stworzenia z najświętszym, wszechmocnym Bogiem. Zapewnił nas o tym w dzisiejszej Ewangelii sam Pan Jezus: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”.

Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 09.08.2015r.

Chleb żywy

Izraelici w Kafarnaum nie uwierzyli Jezusowi. Przecież Go znali. Znali też i Jego rodzinę. Nie mogli uwierzyć w Jego boskie pochodzenie. Jak On mógł zstąpić „z nieba”? Kto potrafi, jeśli nie zrozumieć, to przynajmniej uwierzyć w to Jego zstąpienie z nieba? Tak, to jest ponad nasze, ludzkie możliwości. Tego sami nie potrafimy. Pan Jezus im i nam to wyjaśnił: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (J 6, 44). Trzeba tylko dać się Bogu „pociągnąć” i pozwolić, aby nas prowadził do Jezusa. To jest właśnie nasze nawrócenie, bez którego nie ma wiary. Musimy o tym zawsze pamiętać, a szczególnie w tym roku duszpasterskim, który przeżywamy pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Otwierajmy się na Boga i módlmy się o łaskę wiary, abyśmy mogli pójść za Jezusem.

Eliasz się pogubił i chciał umrzeć na pustyni, ale Bóg o nim nie zapomniał. Cudownie go nakarmił. Mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i nocy do Bożej góry Horeb, czyli Synaj. My również, mocą chleba żywego, Ciała Pańskiego, możemy iść bezpiecznie do Bożej góry, do domu naszego Ojca. „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego (…) Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 30-32). Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pojednajcie się z Bogiem i bliźnimi.

1. Cudowny pokarm przywraca siły... Czytaj więcej


strzałka do góry