Rozważanie na Niedzielę Palmową

Wiara dobrego łotra

Nieomal codziennie słyszymy zdanie, że życie jest najwyższą wartością. Jeśli je wypowiada człowiek wierzący, to świadczy ono o jego głębokiej ignorancji religijnej. Dzisiejsza Ewangelia uczy bowiem nas dobitnie, że miłość jest cenniejsza od biologicznego istnienia. Czego bowiem dokonał Pan Jezus? Oddał życie z miłości do ludzi. Żeby to dostrzec, potrzebna jest wiara. Tymczasem opis Męki Pańskiej uzmysławia, jak łatwo można ją utracić.

Wstrząs ukrzyżowania musiał być wielki. Uczniowie znali swego Mistrza jako wielkiego proroka i cudotwórcę, nauczającego jak mający „władzę, a nie jak (…) uczeni w Piśmie”. Choć w Niedzielę Palmową witano go jak króla, to w Wielki Piątek zabito jak najgorszego złoczyńcę. Apostołowie sądzili, że „Hosanna” będzie trwać nieprzerwanie, a tymczasem doprowadziła do: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Musieli pytać samych siebie, czy skoro Bóg opuścił swego Syna, to nie uczyni tego samego i im, dla których Syn Boży był Panem i Mistrzem? Ich wiara w Boga musiała się wówczas zamienić w gruzy.

Pozostała im wiara w człowieka. Ale czy rzeczywiście? Przecież ich rodacy wołali: „Ukrzyżuj Go!”. Jak można wierzyć ludziom, którzy żądają okrutnej śmierci dla niewinnego człowieka? Wielu wierzyło w rzymską sprawiedliwość. Ona jednak po umyciu rąk przez Piłata zamieniła się we własną karykaturę. Apostołowie nie mogli nawet wierzyć w samych siebie. Wszak zawiedli. Uciekli. Jeden z ich grona okazał się... Czytaj więcej

Program rekolekcji wielkopostnych

 REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE

W PARAFII PW.ŚW. JAWŁA PAWŁA II

W NOWYM SĄCZU

13.03– 16.03. 2016R.

„ Nowe życie w Chrystusie

REKOLEKCJONISTA – KS. DR HAB. PIOTR ŁABUDA – BIBLISTA

 

Sobota – 12.03.2016r.

g.17.30 – Msza św. z akzaniem na rozpoczęcie rekolekcji

NIEDZIELA  13.03.2016r.

Msza św. z kazaniem dla wszystkich – g.6.30, 8.00, 12.30,16.30

Msza św. z kazaniem dla młodzieży   – 9.30

Msza św. z kazaniem dla dzieci           – g.11.15

Januszowa – g. 10.15

Gorzkie Żale – 15.30 i 17.15

 

PONIEDZIAŁEK  14.03.2016r.

Msza św. z kazaniem dla wszystkich – g. 6.30, 17.30

Msza św. z kazaniem stanowym dla rodziców – g. 19.00

Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 06.03.2016r.

Życie poza Bogiem jest ciekawsze

W dniu dzisiejszym słuchamy szczególnego fragmentu z Ewangelii – przypowieści o synu marnotrawnym. Przypowieść ta coraz częściej nazywana jest także przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Myślę, że nie budzi wątpliwości fakt, że ojciec z przypowieści to Bóg Ojciec. Wiele razy słyszeliśmy kazanie, w którym mówiono nam, że Bóg kocha mnie, i cieszy się z mego nawrócenia, jak ojciec z przypowieści cieszy się z powrotu syna marnotrawnego. Ta przypowieść to zatem szczególny passus z Pisma Świętego, który nie tylko napisany jest do mnie, nie tylko mówi mi o Bogu, ale też mówi mi, jaki ja jestem. Myślę, że każdy z nas może się w tej przypowieści odnaleźć.

Życie poza Bogiem jest ciekawsze

W jaki sposób przypowieść ta może być opowieścią o mnie? Po pierwsze: to postać młodszego syna. Został wychowany przez ojca. Ojcu zawdzięcza życie, wychowanie, pozycję społeczną i prestiż. Całe życie syna to bliskość ojca. Syn zna ojca – jego pracowitość, sposób odnoszenia się do sług, sposób zarządzania majątkiem, zasoby materialne (dziś byśmy powiedzieli: stan konta), styl życia i spędzania wolnego czasu. Życie młodszego syna – to dom ojca. Tam – na wzór ojca – uczył się pracować, szanować innych ludzi, poznawał przyjaciół ojca i tam po prostu żył.

Jednak chciał wyruszyć w świat. W tym nie ma nic dziwnego. Syn – gdy osiąga... Czytaj więcej


strzałka do góry