Rozważanie na Wielkanoc

Chrystus zmartwychwstał i żyje

14-samorz1Tegoroczną uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa przeżywamy w  rozkwicie wiosny. Cały świat żyje i cieszy się ciepłem słonecznych  promieni. Wokół nas tyle życia, które nas raduje i dodaje chęci i sił do pokonywania codziennych problemów i podejmowania nowych  wyzwań. Radujemy się rozkwitem biologicznego życia, choć wiemy, że  nadejdzie jesień i wszystko przeminie.

 Ze śmierci powstało Życie

 Dzisiaj naszą radość potęguje świętowanie Zmartwychwstania 2    Chrystusa. Dziś ze śmierci powstaje Życie, które nigdy nie przeminie i  nie skończy się. Tym Życiem jest Zmartwychwstały Chrystus. Od samego rana bijące dzwony obwieszczają nam radosne „Alleluja” na cześć Chrystusa, który pokonał śmierć i powstał do życia. Dziś nie da się zagłuszyć prawdy o zwycięstwie życia nad śmiercią. Nie ma takiej siły, która przytłumiłaby radosną nowinę: „On prawdziwie zmartwychwstał. On żyje. Grób jest pusty”!

Prawda o Zmartwychwstaniu

Istnieją siły, które chciałyby zagłuszyć radość dzwonów obwieszczających zmartwychwstanie Chrystusa. Można powtarzać fałszywe twierdzenia, że uczniowie wykradli ciało Jezusa i pochowali je w innym miejscu. Można postać Jezusa i to wszystko, co uczynił, sprowadzić do pobożnej legendy albo zmyślonego mitu. Można wykorzystać medialną propagandę, aby ośmieszyć wiarę chrześcijan w zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystko można. Tylko to wszystko jest bezskuteczne, podobnie jak straż stojąca przy grobie. Rzymskie straże nie miały siły, aby przeszkodzić w zmartwychwstaniu Chrystusa. Żadne siły tego świata nie mają tyle mocy, aby zagłuszyć i zabić prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa.
Dzisiaj z radością świętujemy wypełnienie słów Chrystusa, że będzie cierpiał, zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wydarzenie, które dziś uobecnia się w liturgii Kościoła, tu, teraz i dla nas, przynosi nam Dobrą Nowinę. Dziś okazuje się, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziś Jezus Chrystus pokonał największego wroga ludzkości – śmierć i ojca śmierci, czyli szatana. Zwycięstwo Chrystusa jest naszym zwycięstwem, ponieważ w sakramencie chrztu zostaliśmy zanurzeni zarówno w śmierci, jak i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Przyjęcie tego sakramentu upoważnia nas, abyśmy dzisiaj świętowali i radowali się, bo i my razem z Chrystusem przechodzimy ze śmierci do życia.

Zmartwychwstanie jest faktem

Dzisiaj Chrystus zmartwychwstały przychodzi do każdego z nas i pragnie wyprowadzić nas z ciemności grzechu oraz z grobu naszych problemów, zmartwień i niepokojów. Do nas kieruje słowa: „Pokój wam, niech się nie trwoży wasze serce. Ja prawdziwie zmartwychwstałem i żyję”. Ważne jest, abyśmy uwierzyli, że Zmartwychwstanie nie było wydarzeniem, które dokonało się kiedyś w dalekiej przeszłości. To prawda, ono dokonało się tylko raz, ale jego konsekwencje trwają do dziś i będą trwały do końca świata. Tą konsekwencją jest fakt, że Jezus żyje, jest obecny i nieustannie działa w Kościele. Tę obecność zmartwychwstałego Chrystusa przypomina nam każda niedziela, która uobecnia to wydarzenie. Tej obecności możemy doświadczyć, uczestnicząc w Eucharystii. Tutaj spotykamy zmartwychwstałego Pana, który jest obecny w swoim słowie, w sakramentalnych znakach chleba i wina, w osobie kapłana i w zgromadzonej wspólnocie.

Żyć w perspektywie Zmartwychwstania

My jako uczniowie Chrystusa, którymi staliśmy się przez chrzest, żyjemy w nieustannej perspektywie zmartwychwstania. Co to znaczy? Żyć w perspektywie zmartwychwstania oznacza być wolnym od lęku, również od lęku przed śmiercią, od pesymizmu i przygnębienia. To także życie pełne nadziei, radości i optymizmu. To pewność, że nigdy nie będziemy sami, bo jest On – Chrystus, który prawdziwie zmartwychwstał. Żyć Zmartwychwstaniem oznacza także gotowość do podjęcia walki z tym, co nas niszczy, zniewala i uśmierca. To życie nie jest walką o przetrwanie czy wegetacją. Jest to życie wypełnione perspektywą wieczności. Chrystusa nie ma w grobie. On jest teraz z nami i dla nas. Niech zmartwychwstanie Jezusa wypełnia nasze serca radością i da nam pewność naszego zmartwychwstania.


strzałka do góry