Rozważanie na uroczystość Objawienia Pańskiego

Droga do Boga


Ślepota na znaki Boże
Pan Bóg się objawia, ale ludzie nie widzą Jego obecności. Co więcej, niekiedy nawet nie chcą jej zobaczyć. Pan Bóg chce mówić do człowieka, ale on nie chce Go słuchać. Pan Bóg wypowiada swoje obietnice i wyznaje swoją miłość, ale ludzie przechodzą obojętnie obok Niego.
Te stwierdzenia opisują sytuację współczesnego świata. Zdaje się, że życie toczy się coraz częściej tak, jakby Boga w ogóle nie było. Wiara w Jego obecność i opiekę zanika. Odnosimy wrażenie, że wiara przeszłych pokoleń była silniejsza i żywsza, bardziej dynamiczna i radosna.

Przekazywanie wiary
Na pierwszy plan w życiu uczniów Chrystusa wysuwa się problem przekazywania wiary. Jak przekazywać tę objawioną przez Boga prawdę? Jak dotrzeć do ludzkich serc, aby zrozumiały potrzebę poszukiwania Boga, doskonalenia swej wiary i uczestniczenia w Bożym życiu?

Szkoła trzech mędrców
Dziś możemy się udać do szkoły trzech mędrców. W niej możemy odkryć drogi i sposoby, które wtedy prowadziły do Jezusa, Bożego Syna. Nieznani mędrcy przybyli do Jerozolimy i poprosili Heroda o dodatkowe informacje o nowo narodzonym królu żydowskim. Odkryli bowiem gwiazdę, która prowadzi do Niego. W tej opowieści odzwierciedla się popularny w starożytności pogląd, według... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 04.01.2015r.

Wcielone Słowo Boże


Moc słów
Słowa odgrywają w naszym życiu bardzo istotną rolę. Słowa mogą nas uszczęśliwiać albo czynić nieszczęśliwymi. Są słowa, które ludzi rozweselają, ale są też słowa, które zasmucają. Mówimy nawet, że słowa ranią. A Czesław Niemen śpiewał przed laty o dziwnym świecie ludzkich spraw, w którym częste jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. „Nie chcę cię znać”; „Nigdy ci tego nie zapomnę”; „Nienawidzę cię”; „Ty nic nie potrafisz, do niczego się nie nadajesz”. Takie słowa sieją nienawiść i wojnę.
Na szczęście człowiek zdolny jest wypowiadać też słowa kojące ból, ożywiające wiarę w sens życia. „Nie martw się. Wszystko będzie dobrze”; „Przepraszam cię”; „Wybaczam ci”; „Kocham cię”; „Nie płacz”; „Pomogę ci”. Takie słowa mają czarodziejską moc. Potrafią zamienić smutek w radość, bezsens w nadzieję, ciemności w światło.

Bóg do nas przemawia
Ponieważ słowa mają tak ogromne znaczenie, również Bóg, Stwórca i Zbawiciel, mówi do nas. Już na pierwszych stronicach Biblii czytamy: I rzekł Bóg: „Niechaj się stanie światłość!”. (…) Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności (Rdz 1,3–4). Bóg od samego początku wypowiada dobre słowa.... Czytaj więcej

List biskupów polskich na święto Świetej Rodziny

 

GŁOSIĆ Z RADOŚCIĄ EWANGELIĘ O RODZINIE

 

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

28 grudnia 2014 roku

 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

 

            Trwamy w atmosferze radosnego zachwytu nad miłością Boga do człowieka. Oto Bóg wcielony, Jezus Chrystus, wybrał ludzką rodzinę, aby przyjść do każdego człowieka i nauczyć go miłować. Skoro Chrystus nie bał się miłości, co więcej, w pełni objawił człowiekowi prawdę o Bogu, który jest miłością to i my, ludzie wierzący, chcemy w tę Niedzielę Świętej Rodziny odkrywać prawdę o Miłości. W Liście do Rodzin św. Jan Paweł II pisał: „Syn Jednorodzony, współistotny Ojcu, ‹Bóg z Boga i Światłość ze Światłości›, wszedł w dzieje ludzi przez rodzinę: ‹przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, (…) ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu›” (Gaudium et spes, 22). Tak, Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas, w naszych rodzinach.

  1. Rodzina – miejsce kształtowania się człowieczeństwa

Dzięki Bożej Opatrzności... Czytaj więcej


strzałka do góry