Rozważanie na Zesłanie Ducha Świętego.

Świadczyć, a nie pouczać

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Jak co niedzielę, tak i dziś jesteśmy razem na tej niedzielnej Eucharystii. Jesteśmy tu, by oddawać Bogu cześć i chwałę, ale także, aby otrzymać od Niego łaskę i błogosławieństwo. Gromadzimy się dziś w radosny dzień Zesłania Ducha Świętego, popularnie zwany Zielonymi Świątkami. Oto właśnie w tym dniu wypełnia się czas liturgicznego okresu wielkanocnego. Ten dzień kończy czas, w którym rozważaliśmy w liturgii Kościoła tajemnice związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Niejako ostatnim akordem tego okresu jest dzisiejsza Uroczystość. Historycznie chcemy dziś patrzeć wstecz na Apostołów zebranych w Wieczerniku, na których właśnie 50 dni po Zmartwychwstaniu, zstępuje Duch Święty. Ale i my wszyscy razem, jak tu jesteśmy, prosimy o dary Ducha Bożego. W tej Mszy Świętej także chcemy wołać o to, aby i na nas spoczął ten Dar Ojca. Nie jesteśmy tu przecież tylko po to, by wspominać historię, ale aby ją uobecniać przez sakramentalne znaki. Bowiem obecność na Świętej Liturgii pozwala nam nie tylko wspominać, ale także i w pewien szczególny sposób uczestniczyć w ubiegłych wydarzeniach i przyjmować – tu i teraz – ich łaskę. Chciejmy zatem także i dziś pozwolić Panu Bogu działać w nas. Pozwólmy, aby Jego obecność i łaska przemieniała nas.

Drodzy Przyjaciele!

Jak zawsze starajmy się pochylić przez chwilę nad słowem, które usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii. Pierwsze czytanie przypomniało nam te wydarzenia z Wieczernika, kiedy nad... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 08.05.2016r.

Po naszym radosnym chodzeniu za Jezusem w tym wielkanocnym czasie dzisiaj przychodzimy na górę rozstania, a rozstania nie należą do miłych przeżyć, szczególnie gdy żegnamy przyjaciela, kogoś nam bliskiego… Apostołowie w dniu wniebowstąpienia doświadczyli takiego właśnie rozstania! Ale co jest dziwne – jak czytaliśmy w Ewangelii – po wniebowstąpieniu Jezusa z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Rozstanie z przyjacielem i radość z tego powodu to coś, co po ludzku trudno nam przyjmować. Bo nawet, kiedy spodziewamy się kolejnego spotkania, to musimy przeżyć czas rozłąki… A w czasach Apostołów nie było internetu i kamerek internetowych, nie było telefonów, pozostawały listy, które jednak trochę czasu wędrowały do adresata… Ale i to porównanie nie jest dobre, bo przecież chodzi o rozłąkę z Jezusem, który wstąpił do nieba a tam nie trafi ani papierowy list, ani najnowocześniejszy impuls telekomunikacyjny…

Jest jednak pewien sposób komunikacji – nic się nie zmienił od dwóch tysięcy lat – to modlitwa… I chyba Apostołowie mieli tego pełną świadomość, skoro po rozstaniu ze zmartwychwstałym Jezusem swoje kroki kierują do Bożego domu, co więcej, jak podkreślił ewangelista Łukasz – stale tam pozostawali… Ta potrzeba karmienia się bliskością Boga pchała ich ku tej obecności zatopionej w tajemnicy świątyni jerozolimskiej, gdzie pozostawała chwała Boża wraz z Arką Przymierza… Tam też pozostają, aby się modlić – wielbią i błogosławią Boga.

Trzeba nam sobie dzisiaj postawić... Czytaj więcej

Rozważanie na uroczystość MB Królowej Polski

Pomoc i siła u naszej Matki i Królowej

Rozpoczął się maj – miesiąc maryjny. Przy krzyżach przydrożnych, kapliczkach i figurach, w kościołach i kaplicach, rozbrzmiewa wieczorami przepiękna litania loretańska, w której czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Wśród wielu tytułów, jakie pokolenia Polaków nadały Bogurodzicy, jest i ten: Królowa Polski.

Właśnie dziś – 3 maja – oddajemy chwałę Maryi, Królowej Polski. W roku tysiącpięćdziesięcioletniej rocznicy Chrztu Polski, Kościół przywołując dzieje naszego narodu, przypomina nam, że życie duchowe naszej Ojczyzny mocno związało się z kultem Bogurodzicy. Świadectwem wrośnięcia Maryi w nasz naród jest nie tylko liturgia kościelna, niezliczona liczba pieśni religijnych, pobożność ludu, ale także pomniki kultury polskiej w literaturze, architekturze, malarstwie, oraz wydarzenia historyczne o randze politycznej i narodowej. Wśród nich był niezwykle podniosły moment z czasów szwedzkiego najazdu, kiedy to trzysta sześćdziesiąt lat temu, 1 kwietnia 1656 roku, w katedrze lwowskiej, król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Papież, św. Pius X, nawiązując do tego tak wymownego faktu, i mając na uwadze żywą wiarę polskiego narodu, przenikniętą kultem maryjnym, ustanowił dla archidiecezji lwowskiej święto Królowej Polski. Natomiast jego następca, Pius XI, w r. 1924 rozszerzył je na całą Polskę. Wreszcie Jan XXIII ogłosił Najświętszą Pannę Maryję Królową Polski główną patronką kraju razem ze św. Stanisławem i św.... Czytaj więcej


strzałka do góry