Rozważanie niedzielne – 18.06.2017r.

Wierna wiara!

Trzy dni temu szliśmy w procesjach za Jezusem niesionym w okazałej monstrancji… W rytmie nabożnych pieśni i w zapachu kadzideł, do tego jeszcze te dźwięki dzwoneczków i sypane kwiatki… To była manifestacja wiary – publiczne przyznawanie się do Jezusa! Ale warto się zapytać, jak jest z tą naszą wiarą, kiedy nikt na nas nie patrzy, kiedy zostajemy sami…

Historia Narodu Wybranego rozpoczęła się od Abrahama, który dał początek wielkiemu potomstwu. Pan Bóg, gdy zawarł przymierze z Abrahamem, zaprosił doń jego odległych potomków – przybrało ono nowy wymiar podczas wyjścia z niewoli egipskiej. Ratując, a więc wybawiając od uciemiężenia naród, Pan Bóg zażądał nowej decyzji – od tych, których miało przymierze dotyczyć. Wiemy, że przyrzekali, a potem stworzyli sobie złotego cielca. Historia zbawienia utkana jest z takich właśnie nici – wierności i zdrady człowieka, choć nić Boga zawsze pozostaje w kolorze wierności…

Dlatego z taką ufnością pisał apostoł Paweł: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni (Rz 5, 8-9). Te słowa powinny dotknąć każdego z nas osobiście… Każdy z nas ma w swoim życiu historię grzechu i łaski, zdrady i przebaczenia… I pomimo tego wstydliwego bagażu znajdujemy czułe przyjęcie w ramionach Jezusa. Jego miłość jest bezgraniczna! Czy... Czytaj więcej

Rozważanie na uroczystość Trójcy Świętej

Znakiem krzyża świętego uwielbijmy Boga w Trójcy Św. Jedynego. W imię Ojca……..

Prawda o Trójcy Świętej choć jest wielką tajemnicą wiary to jednak jak  uczy Katechizm Kościoła Katolickiego :  stanowi ona centrum wiary i życia chrześcijańskiego”. Nie może jednak tak być, że o centralnej prawdzie wiary nie mamy nic do powiedzenia. Czyż biblijna „autobiografia” Boga naprawdę nie jest fascynująca?

W klasie maturalnej jeden z młodych ludzi prosi księdza, aby, o ile jest to możliwe, postarał się wytłumaczyć w przystępny dla nich sposób niezwykle trudną do zrozumienia prawdę wiary o Trójcy Świętej. Jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach?

Katecheta zastanowił się przez chwilę, a potem wska­zując na promienie słoneczne wpadające do klasy przez okno rozpoczął swoje pouczenie: te promienie, które widzimy, wysyłane są przez słońce. Ciepło, które czujemy pochodzi od obu, od słońca i od promieni. Podobnie jest z Trójcą Świętą. Wyobraźcie sobie – kontynuował dalej katecheta – że słońce to Bóg Ojciec. Słońce wysyła swoje promienie, Syna Bożego. Wreszcie od obu, od słońca i jego promieni, czyli od Boga Ojca i Syna Bożego, pochodzi ciepło – Duch Święty.

Wierzymy w tę prawdę i przyjmujemy ją ze względu na Chrystusa, który o Trójcy... Czytaj więcej

Wniebowstąpienie Pańskie

Wędrówka do nieba

Często zadajemy sobie pytanie: „Jak tam jest?”. Bywa, że pytamy: „Czy ono w ogóle istnieje?”. Lubimy się w nie wpatrywać, szczególnie gdy jest rozgwieżdżone przez setki tysięcy gwiazd na swoim firmamencie. Zachwyca nas swoją bezkresnością, swoją tajemniczością. Spoglądamy na nie z ogromną wiarą i nadzieją, kiedy odchodzi od nas ktoś, kogo kochamy… Niebo…

Dzisiaj wstępuje tam Pan Jezus i każe nam spojrzeć w kierunku nieba jako miejsca, które ma być celem naszej wędrówki przez życie.

Jest takie opowiadanie o św. Franciszku z Asyżu, które mówi, że przechadzał się po lesie ze swoim współbratem. W pewnej chwili braciszek zapytał: Ojcze Franciszku, dlaczego ptaki i zwierzęta w lesie są takie szczęśliwe i radosne? Mają wszystkiego pod dostatkiem i niczego im więcej prócz słońca, wody i żywności nie potrzeba? A człowiekowi tak nieraz ciężko i smutno na tym świecie. Odpowiedział św. Franciszek: Ptaki i zwierzęta, które tu widzisz, są przeznaczone do odnajdywania szczęścia tu, na ziemi. A człowiek swoje szczęście odnajdzie dopiero w niebie.

Prosta i piękna historia, jak proste i piękne było życie Biedaczyny z Asyżu. Ale zawarta jest w niej głęboka mądrość, która mówi nam że celem naszego życia nie jest to, co tutaj na ziemi, ale niebo. Dla nieba zostaliśmy stworzeni, w niebie Pan Bóg przygotował nam miejsce i tam dopiero odnajdziemy prawdziwe szczęście.

Czytaj więcej


strzałka do góry