Rozważanie niedzielne – 18.12.2016r.

Św. Józef – cichy bohater historii zbawienia

Przed samymi Świętami czytamy w Ewangelii o św. Józefie. To specyficzna postać Adwentu i całej historii zbawienia. Ewangelia nie odnotowuje żadnego jego słowa, a przecież nie był niemową. Nie znaczy to także, że nie miał nic do powiedzenia – jak to niestety bywa z niektórymi mężczyznami. Nie znaczy także, że Maryja nie dała mu nic powiedzieć – jak to też niestety bywa w niektórych związkach.

Człowiek prawy i pobożny

Ewangelia pisze dziś, że św. Józef był człowiekiem prawym. Cóż to oznacza? Czy tylko tyle, że przestrzegał prawa i nie siedział w więzieniu? Prawo – w tradycji żydowskiej oznaczało wskazania, wedle których należy tak żyć, by oddawać cześć Bogu. Ono mówiło, jak należy postępować, by oddać Bogu, co się Mu ze sprawiedliwości należy. A zatem prawość Józefa oznacza, że żył on w taki sposób, by być ukierunkowanym na Boga, by o Nim nie zapominać, by oddać Mu całe swoje serce i życie. Był prawy – czyli żył tak, jak żyć przed Bogiem należy.

To samo oznacza owa pobożność Józefa. Pobożność – oczywiście w tradycji biblijnej nie oznacza, że odmawiał on wszystkie istniejące modlitwy. Oznacza, że nosił w swoim sercu zdrową, męską pobożność, wedle której istnieje Bóg, który mnie kocha i ja Go kocham. Takich zasad męskiej pobożności spotkać można także dziś wiele. Jedni mówią: „Bóg... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 11.12.2016r.

Jan Chrzciciel i my

Między nami a bohaterem dzisiejszej Ewangelii św. Janem Chrzcicielem jest wiele różnic:

– On był człowiekiem twardym, z zasadami, my jesteśmy jak ta trzcina kołysząca się na wietrze.

– On wystrzegał się przyjemności, my przeciwnie: lubimy komfort w życiu.

– On wina i sycery nie pił, a żywił się tylko szarańczą, my przeciwnie: lubimy dobrze jeść i pić.

– On bardzo często pościł i sporo się umartwiał, my pościmy w piątki, a i to nam przychodzi z trudem.

Tak, wiele nas różni od św. Jana Chrzciciela. Ale jedno jest wspólne. Co takiego? I on, i my jesteśmy w więzieniu. Tak. I my, i on jesteśmy zamknięci i oczekujemy na wyzwolenie – czekamy na Chrystusa. On czekał na Jezusa w więzieniu z murami, kratami i strażą. Nas natomiast więzi grzech, złe przyzwyczajenia, nieszlachetne zachowania. I on, i my jesteśmy w więzieniu i oczekujemy na wyzwolenie – on fizyczne, my duchowe. Jesteśmy niemal w jednakowej sytuacji.

Dla Jana Chrzciciela wyzwoleniem była męczeńska śmierć. A my chcemy wyzwolenia jeszcze za życia i do tego potrzebna nam jest Boża łaska. Co to jest? Łaska Boża to pomoc Boża i siła Boża. Łaska to pokarm dla naszego ducha. Bez niej człowiek będzie żył, rozwijał się, ale tylko fizycznie. Jego duch będzie... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 4.12.2016r.

Małe drzwi są zawsze otwarte

1. Wstęp

Liturgia Słowa drugiej niedzieli Adwentu prowadzi do refleksji nad naszą codziennością. Prorok Izajasz w pięknym poemacie mesjańskim ukazuje istotne cechy Mesjasza – będzie On Królem Dawidowego rodu, napełniony pełnią darów Ducha Świętego. Mesjasz, którego zapowiada Izajasz, zaprowadzi wśród ludu sprawiedliwość i powszechny pokój. Św. Paweł w Liście do Rzymian ukazuje Chrystusa jako wzór postępowania człowieka wobec innych; by w końcu Ewangelia wprowadziła nas w działalność Jana Chrzciciela i wołanie do nawrócenia.

2. Istota rzeczy

Wspólny mianownik dla czytań biblijnych, których wysłuchaliśmy dzisiejszej niedzieli, brzmi pojednanie. Jakże pięknie snują się słowa Izajasza ukazujące sielankę, która zapanuje po przyjściu Mesjasza. Oto „wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, (…); niemowlę będzie igrać na norze kobry; dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii; zła czynić nie będą, ani zgubnie działać” (11, 6-9). Popatrzymy na współczesny świat, nas otaczający i powiemy – bzdura – nie da się tak żyć. Człowiek człowiekowi wilkiem – to tak; zniszczyć drugiego, opluć, oczernić – to tak; szukać haków, odebrać dobre imię – dlaczego nie; ukryć się za anonimem lub hasłem forum internetowego – to takie normalne. To jest nasz świat! Czy faktycznie tak chcemy żyć? Czy jest... Czytaj więcej


strzałka do góry