Rozważanie na niedzielę Chrztu Pańskiego

Chrzest – budzeniem wiary

1. Wstęp

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Brzmią jeszcze kolędy, stoi szopka, ale Ewangelia dzisiejsza przenosi nas już o trzydzieści lat wprzód, nad Jordan, gdzie w szerokiej dolinie, w rozlewiskach rzeki Jan udziela chrztu Jezusowi. Może nas dziwi, że tak szybko liturgia Kościoła każe nam jakby zapomnieć o Bożym Narodzeniu. Ale gdy weźmiemy do ręki Pismo Święte, okaże się, że opowiadanie o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa to zaledwie mały ułamek całości Ewangelii. Ewangeliści chcieli bowiem przede wszystkim pisać o działalności publicznej Pana Jezusa, o Jego nauce, wreszcie bardzo szczegółowo o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Nie pisali kroniki, życiorysu, lecz ich celem było budzenie wiary, pokazanie, kim jest Jezus Chrystus. Tak samo i nam potrzeba pamiętać, czyje i jak wielkie narodzenie świętujemy.

2. Ważność Chrztu

Uroczystość Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego Chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań. Warto może rzeczywiście w tym zrelatywizowanym świecie ustalić pewne stałe i niewzruszone punkty odniesienia. A jednym z nich jest na pewno nasz Chrzest – Sakrament obmywającej łaski Bożej, Sakrament usynowienia, Sakrament odrodzenia i życia. Święty Grzegorz z Nazjanzu w swoim 39. kazaniu tak wspaniale napisał: Chrystus zanurzony w wodzie, z Nim razem wstąpmy do niej, abyśmy wraz z Nim wzwyż wstąpili… Pan Jezus wychodzi... Czytaj więcej

Rozważanie na 1 stycznia 2017r.

Oto jestem, jestem!

Tak oto, według naszej rachuby czasu, skończył się jeden rok, a zaczął następny. W życiu, jak to nie tylko obserwujemy, ale również sami tego doświadczamy, nieustannie coś się zaczyna i coś się kończy. Jest jednak jedna przepiękna! rzeczywistość, która nie podlega tej prawidłowości: słowo, które Bóg kieruje ku człowiekowi. Mijają lata, zmieniają się okoliczności, wciąż pojawiają się nowe ludzkie pokolenia – a Bóg ciągle przemawia do człowieka. Przypomnieliśmy sobie o tym przed Ewangelią: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna… (Hbr 1, 1-2).

Bóg do nas mówi, bo pragnie z nami rozmawiać. Przecież my ludzie też z chęcią podejmujemy ze sobą rozmowy. Wiemy, że chwile, kiedy zatrzymujemy się w biegu codziennego życia, gromadzimy się przy stole i patrząc na siebie, słuchamy się wzajemnie, są dla nas bezcenne. To tam nabieramy sił, żeby znowu podjąć bieg i pracować. Taką wartość ma czas, który spędzamy między sobą. A cóż dopiero powiedzieć o tych chwilach, kiedy potrafimy się zatrzymać, żeby posłuchać tego, co Bóg mówi!

Każdy nowy rok wyzwala w sercach wiele pytań, bo nie wiemy, co nam przyniesie. Każdy nowy rok rodzi w nas nową nadzieję, ale jest także swego rodzaju równaniem z wieloma niewiadomymi. Chodzi o to, abyśmy umieli spojrzeć na te dni, które są przed nami, jako na niezwykłą możliwość, że potrafimy... Czytaj więcej

Życzenia dla parafian i przyjaciół parafii

W  ten dzień pojednania Boga z ludźmi, nieba z ziemią, niech spłynie na Was Chrystusowy pokój, dar płynący z betlejemskiej stajenki, pokój zaadresowany do wszystkich ludzi  dobrej woli. Niech serca wszystkich ludzi otworzą się na działanie  Bożej łaski i niech ze wszystkich serc popłynie radosny śpiew : „ Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Ks. proboszcz i księża wikariusze... Czytaj więcej


strzałka do góry