Ładowanie Ogłoszenia

« Wszystkie Ogłoszenia

  • To event minęło.

PLAN KOLĘDY


Plan kolędy:

28.12.  –  czwartek         Januszowa – od 9.00 – 3 księży

                                      ul. Librantowska od Januszowej – od g.9.00 – 1 ks.

29.12. –   piątek             Naściszowa – 2 księży od. g.9.00

                                                                               1 ks. od Librantowej                                                         

                                                                               1 ks. od  granicy miasta

                                     ul. Teligi –      1 ks.  od g.12.00  rozpoczęcie od nr 1

                                     ul. Andersa –  1 ks.   od g.12.00  od nr 2

30.12.  –   sobota          ul. Chruślicka       –      2 księży od g. 12.00   

                                                                                      1 ks. od nr 4

                                                                                      1 ks. od nr 45 a

                                     ul.  Leśna i Norwida  – 2 ks. od g. 9.00

                                                                                       1 ks. od początku

                                                                                       2 ks. od końca   

2.01. –  wtorek  od 16.00 –          ul. Samotna i Partyzantów/domy/ – 1 ks.

                                                 ul. Sucharskiego 2-48 /domy/ – 1 ks.

                                                ul. Okulickiego                          – 1 ks.

3.01. – środa od g. 16.00        ul. Sucharskiego 1   –      2 ks. 

                                                                            1 ks. od początku

                                                                            2 ks. od końca

 

                                            ul.  Sucharskiego 3 –     2 ks.

                                                                             1 ks. od początku

                                                                             2 ks. od końca

 

4.01 – czwartek od  g. 16.00   ul. Sucharskiego 5         2 ks.

                                                                       1 ks. od początku

                                                                         2 ks. od końca

                                

 

6.01 – sobota od g. 14.30ul. Sucharskiego 15 1 ks.

                                          ul. Sucharskiego 17 1 ks.

 

 

7.01niedziela –  g. 14.30ul. Sucharskiego 11 –  2 ks.

                                                        1 ks. od początku

                                                         2 ks. od końca

                                        ul. Beskidzka                   1 ks.

                        

8.01 – poniedziałek od. g. 16.00  ul. Sucharskiego 19 2 ks.

                                                                        jeden od nr 1

                                                                        drugi od ostatniego

                                                   ul. Sucharskiego 212 ks.

                                                                                  1 ks. od początku

                                                                                   2 ks. od końca

9.01 – wtorek  od g. 16.00   ul. Sucharskiego 23 –   1ks.

                                            ul. Sucharskiego 56 –   2 ks.

                                                                     1 ks. od początku

                                                                     2 ks. od końca

 

10.01 –  środa od g. 16.00    ul. Sucharskiego 66 –  2 ks.

                                                                     1 ks. od początku

                                                                     2 ks. od końca

                                          ul. Sucharskiego 58 – 1 ks.

                              g.17.30   ul. Sucharskiego 64 – 1 ks.

                                             

11.01 – czwartek od g. 16.00   ul. Sucharskiego 44 –  2 ks.

                                                                     1 ks. od początku

                                                                     2 ks. od końca

 

12.01 – piątek od g. 16.00      ul. Sucharskiego 60 –  2 ks.

                                                                     1 ks. od początku

                                                                     2 ks. od końca

                                              ul. Sucharskiego 54 –  2 ks.

                                                                     1 ks. od początku

                                                                     2 ks. od końca

 

13.01 – sobota od g. 9.00

ul. Barska – domy od Łubinki do granicy miasta -2 ks.

                                                                       1 ks. od Łubinki

                                                                       2 ks. od  granicy miasta

           g.  9.00 – ul. Grabowa – 1 ks. od ul. Barskiej

           g. 12.00 – ul. Batalionów Chł. 2-43 / domy / – 1 ks. od nr 2

                                                                                                 

 

14.01 – niedziela od g. 14.30

                                       ul. Sucharskiego 13 – 1 ks. od nr 1

                                       ul. Sucharskiego 62 – 1 ks.

                                       ul Barska 63 oraz domy do Łubinki – 1 ks.

 

15.01 –  poniedziałek od g. 16.00  ul. Sucharskiego 46 –  1 ks

                                                     ul. Batalionów Chł. 8 – 1ks.

                                                     ul. Batalionów Chłopskich 20 – 2 ks.

                                                                                  jeden od nr 1

                                                                               drugi od ostatniego

16.01. – wtorekod 16.00 – ul. Batalionów Chł. 6 – 2 ks.

                                                    jeden od nr 1                                                                                               

                                                   drugi od ostatniego 

                                             ul. Batalionów Chł. 10 – 1 ks.

 

17.01. – środa od 16.00          ul. Batalionów 4  – 1 ks.

                                               ul. Batalionów Chł. 12 – 1 ks.

                                               ul. Batalionów Chł. 14 –  1 ks.

                                               ul. Batalionów Chł. 16 –  1 ks.

 

18.01. – czwartek od 16.00      

                                              

                                               ul. Barska 8 –  1 ks.

                                               ul. Barska 10 – 1 ks.

 

19.01. – piątek od 16.00          ul. Barska 12 –  2 ks.

                                                      jeden od nr 1

                                                         drugi od ostatniego

                                                ul. Barska 14 –  1 ks.

                                                ul. Hubala 4 – 1 ks.

 

20.01. – sobota od 12.00          ul. Hubala 6  – 2 ks. 1 ks. od nr 1

                                                                          2 ks. od ost.

                                                 ul. Hubala 10 – 2 ks.

                                                                           1 ks. od nr 1

                                                                           2 ks. od ost.

 

21.01. – niedziela od 14.30       ul. Hubala 1 – 1 ks.

                                                 ul. Hubala 2  – 1 ks.

 

22.01. – poniedziałek od 16.00  ul. Hubala 5 –  2 ks.

                                                                           1 ks. od nr 1

                                                                           2 ks. od ost.

                                                  ul. Hubala 8 –  2 ks.

                                                                           1 ks. od nr 1

                                                                           2 ks. od ost.

 

23.01 – wtorek od. 16.00         

                                                 ul. Partyzantów 14 – 2 ks.

                                                                               jeden od nr 1

                                                                               drugi od ostatniego                                                                           

24.01 – środa od 16.00              

                                                      ul. Hubala 3  – 2 ks.

                                                                               jeden od nr 1

                                                                               drugi od ostatniego

                                                  ul. Partyzantów 5  – 1ks.

                                              

26.01 – piątek – 16.00 –    ul. Batalionów Chłopskich 24 – 2 ks.

                                                                             jeden od nr 1

                                                                               drugi od ostatniego

                                         ul. Partyzantów 3  – 1 ks.

                                         ul. Barska 14 – 1 ks.

 

27.01 – sobota – 10.00        ul.  Partyzantów 16 – 1 ks.                                                                      

                                           ul. Partyzantów 7 – 1 ks.

                                           ul. Partyzantów 1 –  1 ks.

                         12. 00        ul. Westerplatte 48 –  1 ks.

 

28.01 – niedziela  od 14.30 ul. Westerplatte 24 –  2 ks.

                                                    jeden od nr 1

                                                    drugi od ostatniego

 

 29. 01  – poniedziałek  – g. 16.00    ul. Westerplattedomy – 2 ks.

                                                    1 ks. od Łubinki

                                                    2 ks. od ul. Lwowskiej

 

 30.01 – wtorek   – g. 16.00 ul. Batalionów Chłopskich 22 –  2 ks.

                                                                             jeden od nr 1

                                                                               drugi od ostatniego

                                            ul. Hubala 7 – 1 ks.

 

31.01  – środa    g. 16. 00  ul. Partyzantów 6 – 1 ks.

                                         ul. Partyzantów 4 – 1 ks,

 

 


strzałka do góry