Kategorie Archiwum: Główna

Rozważanie niedzielne – 31.01.2016r.

„Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów"

Jeden z księży katechetów przeprowadził ankietę w III klasie gimnazjum. Poprosił swoich uczniów, aby szczerze odpowie­dzieli mu na jedno pytanie: „Jaki najcenniejszy dar otrzymali w swoim życiu?". W trzydziestoosobowej klasie odpowiedzi pa­dały przeróżne… Jedni mówili, że najcenniejsze w ich życiu są prezenty, jakie otrzymali od swoich bliskich… Nowy komputer, iPhone, czy jakieś inne nowinki techniczne… Pięć osób od­powiedziało jednak zupełnie inaczej… Dla nich najważniejszym darem jest życie, które otrzymali od swoich rodziców… Co wię­cej, wszyscy oni jednomyślnie podkreślili, że muszą być za nie teraz odpowiedzialni, aby dobrzeje wykorzystać…

Dzisiaj, gdy gromadzimy się na niedzielnej Mszy Św., warto zadać sobie to samo pytanie. Pomyślmy przez chwile, co uwa­żamy za najcenniejsze w swoim życiu? Może niektórzy uważają, że jest to rodzina, a zwłaszcza dzieci… Inni, że jest to nowy dom, na który pracowali przez długie lata… A może znalazłby się ktoś, kto by powiedział, że dla niego takim darem byłby luk­susowy samochód, jaki widział w reklamie telewizyjnej.

Zatrzymajmy się jednak na odpowiedzi, której udzieliło wspomnianych pięciu uczniów… A mianowicie, że najcenniej­szym darem, jaki otrzymaliśmy, jest nasze życie. Oprócz życia, jakie dali nam nasi rodzice, nosimy jednak w sobie jeszcze inne życie… Życie otrzymane na chrzcie Św.,... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 24.01.2016r.

Nawrócenie

Słyszeliśmy przed chwilą, jak Jezus zaznaczył, że przyszedł obwoływać rok łaski Pana. Jezus bowiem swoje przyjście i przemawianie do ludzi nazywa czasem łaski. W nawiązaniu do tego w Kościele utrwaliła się tradycja celebrowania co pewien okres Roku Świętego, związanego ze szczególną możliwością odpuszczenia grzechów. Zwróćmy szczególną uwagę na ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4, 21), bo my jesteśmy właśnie w takim roku łaski.

Liturgia słowa mówi dziś o naszym ciele, o poszczególnych jego członkach. I może w tym roku łaski szczególnie się nad tym zastanówmy. Poszczególne członki – w tym oczy i uszy, na które szczególnie była zwrócona uwaga – są niczym innym, jak bramami, przez które wchodzi do nas świat. Wcale nierzadko jest tak, że całe nasze życie, godziny dnia, a często nawet i nocy, są poświęcone na to, aby wchodził w nas ten świat, w którym żyjemy – zwykły, codzienny, a także ten, o którym myślimy jako o złu. To wszystko w nas wchodzi. Ale to my dysponujemy oczami i uszami, i tylko od nas zależy, na co pozwalamy. Przede wszystkim chodzi o to, byśmy zobaczyli, czy pozwalamy, aby Bóg w nas wchodził i do nas docierał, czy dajemy sobie szansę, aby spotykać Go w swoim życiu. Jeżeli bowiem – bezwiednie, czy idąc za swoimi pragnieniami – dopuścimy do tego, aby nieustannie wchodził w nas świat, to nie mamy żadnej szansy, aby być ludźmi wierzącymi! I wtedy sami powodujemy, że do Boga, który w nas jest, bo przecież nas stworzył i zostaliśmy... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 10.01.2016r.

Bóg ma plan wobec nas

Przełom w życiu Jezusa i w historii zbawienia

Dziś święto upamiętniające chrzest Pana Jezusa w Jordanie. To ważna chwila w życiu naszego Zbawiciela. Jezus przyjmuje chrzest z wody od Jana Chrzciciela. Przyjmuje go nie dlatego, aby Chrystus potrzebował go dla odpuszczenia grzechów, tak jak my potrzebujemy, aby jego sakramentalną mocą zmazać z siebie grzech pierworodny, ale dlatego, że moment chrztu jest początkiem wielkiej zmiany w życiu Pana Jezusa. Jakiej? Na czym ten przełom polega?

Oto dziś Jezus Chrystus posłuszny Boskiej woli rozpoczął swoją zbawczą pracę: nauczania, uzdrawiania, uświęcania i dokonywania cudów. Wiedział, że zszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało, czyli stał się człowiekiem, po to, aby swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem odkupić świat. To właśnie w dniu chrztu w Jordanie Jezus wszedł na drogę, która zaprowadzi Go na Golgotę, a potem do nieba. Tak, moi drodzy, chrzest Pana Jezusa w Jordanie, to bardzo ważny moment w historii zbawienia. A jakie on ma znaczenie dla nas?

Boże plany względem nas

Moi drodzy, tej niedzieli, poprzez uroczystość, którą przeżywamy, Bóg pragnie, abyśmy przyjrzeli się Jego planom względem nas samych. Jakie zadanie przewidział nam Pan Bóg? Co chce, abyśmy wykonali? A na pewno coś dla nas przewidział. Z pewnością nadał naszemu istnieniu sens. Wśród tylu miliardów... Czytaj więcej


strzałka do góry